PODMÍNEČNÁ vs. BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA

26.05.2013 09:03

Ať už je květen ve znamení měsíce lásky, ať už bylo napsáno bezpočet článků, příspěvků nebo knih na téma "podmínečná" nebo "bezpodmínečná láska", obě tyto lásky ať už chceme nebo ne, ovlivňují náš pozemský život. Na většině seminářů, kurzů nebo přednášek se dozvídáme o tom, jak láska funguje v našem životě, na jakém principu, lidé kteří ať už se zajímají o svou vlastní duchovní cestu poznání nebo právě ti, kteří tohle vše objasňují čím dál častěji používají termíny "podmínečná láska" a "bezpodmínečná láska." jaký je však hlavní rozdíl mezi těmito dvěma láskami??? Většina lidí o nich ví, používají je, aniž by však věděli jejich hluboký a skrytý význam, jejich poslání, celistvost. Já se na obě tyto lásky dívám ze svého úhlu pohledu, neboť každý z nás má tento úhel jiný. Někdo lásku vnímá tak, druhý jinak, ale jsme schopni tyto dva různé druhy vnímat a uplatňovat v životě, vztazích, rodině a přátelství??? Milujeme sami sebe podmínečnou nebo bezpodmínečnou láskou???? Na tyto otázky si už ale každý má odpovědět sám, jak miluje sebe samotného nebo jak miluje druhé...

PODMÍNEČNÁ LÁSKA

Podmínečná láska je vlastně láskou,která provází lidstvo samé od počátku jejich věků, výjimkou Panny Marie, Ježíše, Matky Terezy nebo princezny Diany. tento druh lásky známe i my sami ve svém životě, ale není to tou pravou ryzí láskou, je to láska svým způsobem manipulativní, neupřímná a falešná, avšak tím že je viděna našima očima, stává se skutečnou i když je iluzorní. Podívejme se na to jak si vlastně vybíráme partnery, jak vnímáme lásku k rodičům, k přátelům a zjistíme že hlavně v partnerských vztazích se nejvíce odráží podmínečná láska. Podmínečná láska - klade si podmínky, podmínky na to jak druhý vypadá, jak je úspěšný, jaké má konto, co vše se naučil. Právě proto si většina lidí vybírá své partnery, podle fyzického vzhledu, podle jejich úspěšnosti v zaměstnání, podle toho zda sdílí stejné pocity jako oni a pod. Když přeskočíme prvotní lásku v mládí, kdy vlastně objevujeme její kouzlo a zaměříme se spíše na vážnější vztahy, jsou ponejvíce založené právě na fyzickém vzhledu, nezajímá nás až tolik jaký je druhý uvnitř, ale to jak vypadá a často přehlédneme, že stejnorodé přitahuje stejnorodého, což znamená naše zrcadlo, toho kdo odráží naše vnitřní obavy a strachy, emoce, nejistotu, naše nedostatky. Proto v prvních fázích máme tzv. "růžové brýle", vše vidíme tak, jak to chceme vidět, přehlížíme to skryté, jsme nadšení, dáváme na reakce našich přátel, rodiny a pod. Avšak po prvotním opadnutí najednou zjišťujeme, že to co jsme si zidealizovali, je najednou jiné, najednou vidíme to, co bylo našemu pohledu skryto, vidíme sami sebe ale s podobou našeho partnera.. Najednou z lásky a vášně se stává náš vnitřní strach a začínáme si klást otázky "je on skutečně tím pravým?," "zabezpečí mě?" "neztratím ho?," "bude milovat mé děti?," "bude dobrým otcem nebo matkou" a naše iluze lásky se pomalu začínají vytrácet, ztrácíme kontrolu nad svými emocemi, začíná nás ovládat strach, to co nás motivovalo na našem partnerovi, se jakoby najednou vytrácí, do našeho vztahu vstoupila "podmínečná láska." 


Podmínečnou lásku můžeme rozdělit na dva druhy: "láska protože" a "láska když". Jsou to nejčastější druhy lásky v našem životě. "láska protože" vychází z principu, že milujeme druhé protože - jsou krásní, úspěšní, bohatí, protože nás zahrnují dárky, protože něco umí, protože milují děti, protože jsou dobrými milenkami nebo milenci, co my sami postrádáme v sobě,v čem si sami nevěříme, máme nízké sebevědomí, fascinuje nás to na nich, ale i to co nás dříve fascinovalo, nám později může začít vadit, a u nás se vyplaví emoce žárlivosti, protože jsou krásní a co když mi ho jiný nebo jiná přebere??? jsou úspěšní, ale budeme je milovat když přestanou být úspěšní, zkrachují, přijdou o vše, budu je muset živit???? A v tomto případě kdy nás ovládnou naše strachy, se všechny iluze lásky vytratí a my najednou zjišťujeme, že máme potřebu hledat dál, dál nový ideál, nový sen...
Oproti tomu "láska když" je spíše druhým extrémem a je na hranici citového vydírání a bohužel v dnešní době také velmi praktikovanou láskou, aniž jsme si schopni všimnout, že jsme ve své podstatě někým ovládáni a manipulování. Budu tě milovat když - přineseš domů peníze, zajdeš s dětmi do kroužků, pojedeš se mnou na koncert, obstaráš rodinu, budeš tolerovat mé přátele, zájmy apod. tato forma podmínečné lásky je stejně devastující pro nás jako "láska protože", obě vycházejí z toho, že se necháme pohltit iluzí toho co vidíme, přeslechneme hlas našeho srdce, podvědomí, že tito lidé vstupují do našeho života proto, aby nám samotným ukázali, jací jsme my, kde chybujeme, kde si sami nevěříme, kde máme nízké sebevědomí a sebehodnocení. Neuvědomujeme si to, že i když takového partnera nakonec opustíme, Vesmír nám do cesty jako opravnou zkoušku pošle stejného člověka, který nám opět ukáže to co máme sami v sobě. Takto můžeme tápat od vztahu do vztahu celý život, milovat podmíněně, dokud sami nepochopíme, že abychom mohli lásku přetvořit a prožívat ji jinak, máme nejdříve začít u sebe, naučit se milovat a přijmout, že jsme dokonalí takoví jací jsme, že jsme úspěšní přesně tak jak úspěšní být máme, neboť každá duše si volí svůj pozemský život, aby se sama posouvala ve svém duchovním vývoji, což znamená, že kdo je v tomto životě krásný a neváží si toho, v životě příštím může být méně krásným a odsuzovaným, že ten kdo je bohatý, může být i chudý. Každý vztah je o tom, že nám partner ukazuje a zrcadlí naše nedostatky, na kterých je potřeba zapracovat, opravit naše chyby, posunout se dál tak, abychom potom našli partnera, který je druhou polovinou naší duše, doplňuje nás, souzní s námi, nemáme u něj pocit závislostí, negativních emocí, strachu, obav nebo viny, protože tak jak roste on sám, rosteme s ním i my.


BEZPODMÍNEČNÁ LÁSKA

Oproti lásce podmínečné, tedy té, která je dnes běžná "bezpodmínečná láska" se probouzí, avšak pro spoustu lidí zatím zcela nepochopitelná. Je to z toho důvodu, že si tato láska neklade žádné podmínky na partnera, zaměstnání, rodinu, přátele atd. Neklást si podmínky znamená, umět přijmout toho druhého ve své podstatě, vidět to co je i za naším úhlem pohledu, tedy tím iluzorním, pochopit, že nám partner odráží naše nitro a přijmout to, učit se od něj, jít díky němu vlastní cestou sebepoznání, umět odpouštět, nehledat chyby, ale pochopit je, nebýt obětí a le tím, kdo se poučí. Význam bezpodmínečné lásky spočívá i v tom, umět nechat jít, umět dát svobodu a volnost tomu druhému, nepochybovat, že nás zklame jako ten minulý, umět důvěřovat, dát prostor svobodné vůli a rozhodnutí druhého, "pochopit sebe samu, skrze druhé" ne však každý je schopen toto přijmout okamžitě, pokud "NECHCE" nemá smysl někomu něco vnucovat. Příklad bezpodmínečné lásky uvedu na jednom příběhu: "Otec s dvěma dětmi, jel na výlet, jen na chvíli věnoval pozornost něčemu jinému a jeho malá dcerka se ztratila, byla unesena a následně zavražděna. Otec ji hledal několik dní společně s policí až přišel na místo, kde byla jeho dcerka zabita, byl plný zoufalství, viny, beznaděje, bolesti, hořkosti a volal Boha, ať mu řekne proč se to stalo, z jakého důvodu zrovna jeho dcera.. Hledal odpověď, až ji dostal.. Duše jeho dcery si tohle vybrala, vybrala si dokonce i svého vraha a proč???? Proto, že její otec měl až tak velký strach o ní, že ji může někdo ublížit, až si ho sám zhmotnil a dostal tak lekci skrze bolest, skrze situaci, kterou si sám vytvořil.. Pochopila přijal že se to tak stát mělo, ale hlavním principem je i to, že bezpodmínečně přijal nejen tuto bolestnou zkušenost, ale bezpodmínečně miloval toho vraha, neboť on mu jen ukázal jeho vnitřní strach a nejistotu, kterou si vypěstoval ke své dceři. Konec tohoto příběhu je v odpuštění otce vrahovi, i když byl u soudu a vrah byl odsouzen, ten otec pochopil smysl a význam toho,co hledáme i my ostatní - SAMI SEBE." 
Je to sice jen příběh, ale význam bezpodmínečné lásky tkví v tom, umět přijmout bolest, milovat druhého i když vám ubližuje, pochopit podstatu, proč právě on v tu chvíli jedná tak jedná, co on si vlastně řeší ze své minulosti a jakou bolest, jakou on má dostat lekci a pochopení, odpoutat se od emocí pomsty, zrady, nenávisti a jiných. Pochopit že ve skutečnosti jsou to bytosti, které činí a konají podle toho, co si nejen sami řeší, ale i podle toho, co sami nedokážou pochopit, přijmout, neznamená to jim za každou cenu pomoci, pokud sami nechtějí, tolerovat každého zloděje, vraha, ale přijmout fakt, že se to z nějakého důvodu děje, umět odpustit, zpracovat i svoji bolest, která k nám přijde, protože nic se neděje náhodou, všichni jsme součástí Vesmíru, osudu, jež nám je napsán... Bezpodmínečnou lásku můžeme probudit hlavně v sobě samých, ve svém nitru, teprve až ji přijmeme tam, můžeme ji bez jakýchkoliv podmínek šířit kolem sebe, protože "bezpodmínečná láska" je láskou, jakou nás miluje Bůh, čistou, průzračnou a odpouštějící...

 

Téma bezpodmínečné nebo podmínečné lásky je čím dál více aktuální, proto i na tohle téma chystám 1 denní seminář i přednášku..


Merlin