Magická zaklínadla

Magická zalínadla, přání a kouzla:

Vždy je používejte pouze v lásce a čistotě ve prospěch všech, ne jen ve prospěch svůj. Magie je stejně jako cokoliv jiného darem, proto s ním zacházejte s vděčností, pokorou a úctou k přírodním i magickým živlům. Nikdy se nesnažte evokovat nebo invokovat entity, jiné bytosti za účelem, aby škodila jiným, stejně tak se nesnažte používat kouzla "černé magie", obrátilo by se to jen a jen proti vám. 

 

Nikdy nezapomeň před rituálem požádat Boha o vedení, požehnání a ochranu, nikdy Mu nezapomeň poděkovat.

Magie je láska, proto by pohnutkou k jakýmkoliv magickým praktikám měla být láska.

Nikdy nevyužívej magii k útoku ani k sobeckým účelům, neprovozuj magii za úplatu.

Magie vyžaduje určité znalosti a přípravu, proto nikdy nezkoušej nic, co dokonale neovládáš, ublížit je velmi snadné.

Měj pevnou víru i hlubokou pokoru.

Nech působit čas, magie není hračka ani kouzelný prstýnek.

Magie je ve všem, stačí ji vyvolat.

Nauč se rozumět silám, nauč se cítit vibrace.

Pozoruj věci, které se jeví nejpřirozenější.

Braň se magií, ale nikdy s ní neútoč.

Magie není v předmětech, ale v Tobě.

 

ZAKLÍNADLO PROTI VZTEKU

 

Pomůcky:

Obrázky, fotografie, oblíbené citáty, oblíbený vonný olej, bílá svíce, zvonek, sůl, zaříkadlo napsané na kartičce 13x8cm, svěcená voda, všechny rituální pomůcky zastupující živly.

 

Čas:

Začněte, když je Měsíc v novu nebo úplňku

 

Instrukce:

Obejděte pokoj po směru hodinových ručiček s jednotlivými živly. Představte si, jak jej očišťujete modrým světlem. Beze slov přejděte s jednotlivými živly práh pokoje. Kliky a práh pokropte svěcenou vodou. Práh lehce posolte, vonným olejem nakreslete v každém rohu rovnostranný kříž. Zvonkem 3x zazvoňte. Přečtěte nahlas zaříkadlo napsané na kartičce a nalepte jej doprostřed dveří. Podržte ruce na zaříkadlem a 2x jej opakujte. Pak na dveře 3x dýchněte. Nakonec 3x zazvoňte zvonkem, čímž říkadlo zpečetíte. Každých 30 dní zaklínadlo zopakujte a 3x zazvoňte zvonkem k jeho aktivaci. Zaklínadlo si můžete také opakovat, kdykoliv se budete cítit nepříjemně nebo budete smutní.

 

Zaklínadlo:

Svěcenu vodou, vonným olejem

kadidelnicí a světlem zaklínám tyto dveře

nechť každý, otevřením láska roste

a zavřením nenávist mizí.

Obrázky, slovy a moudrostmi

ruším neštěstí, bolest a svár

a kdykoliv zazní zvon

zaříkadlo aktivuji.

Láska a mír mne obklopí.

Moudrost, radost a úspěch

ve svitu Měsíce a Slunce.

Jak nad tak i pod,

Tak se staň!

 

 

ZAKLÍNADLO ROZLOUČENÍ SE SE ZAMĚSTNÁNÍM

 

Pomůcky:

Věci ze staré práce, které jste nemuseli odevzdat, miska pramenité vody, čerstvá máta, hůl nebo proutek, černé plátno, bílá svíce, vaše oblíbená vůně.

 

Instrukce:

Během třetí nebo čtvrté fáze Měsíce (ubývající) rozprostřete na oltář nebo stůl černé plátno a položte na něj věci ze staré práce. Rozdrťte mátu a nasypte ji do misky s vodou. Zapalte bílou svíci a požádejte Ducha, aby vaše srdce prostoupil světlem. Zakružte svící nad předměty na oltáři (stole) a odříkávejte magické zaklínadlo

 

Zaklínadlo:

Světlo a tma, spojte se dnes v noci,

z podzemí až nad hlavy.

Světlo noci a světlo dne,

odpuď všechno zlo ode mne.

Hvězdy, Vzduch, Voda – Duch,

duše a tělo – Oheň,

nad i pod, jak chci, tak se staň!

 

(Zakružte nad oltářem-stolem) zvolenou vůní a přitom říkejte:

Hvězdy, Vzduch, Voda-Duch

duše, tělo Vzduch

nad i pod, jak chci, tak buď!

 

Pokropte předměty svěcenou vodou a řekněte:

Hvězdy, Vzduch, Voda-duch,

duše, tělo – Voda

nad i pod, jak chci, tak to bude!

 

Svažte čtyři cípy plátna dohromady. Podržte nad uzlíčkem ruce a řekněte:

Strážci křižovatek, uvolněte mne z pout (řekněte místo zaměstnání).

Přetněte všechny negativní vazby mezi mnou a (místo zaměstnání)

Nechť se proti mně nikdo neobrátí.

Připravte mne na novou práci

plnou světla, štěstí a lásky.

Tak se staň!

 

 

MAGICKÉ ZAKLÍNADLO NA PAMATOVÁNÍ SNŮ

K tomuto magickému zaklínadlu budete potřebovat šálek horkého heřmánkového čaje, sušenou a drcenou levanduli, bílý kapesník a zápisník s tužkou.
Levanduli nasypte na kapesník a pečlivě zabalte. Vypijte čaj. 3x opakujte následující zaklínadlo:

Z mého vyššího Já,
z hluboké, divoké řeky snů
vyjdi myšlenko okřídlená,
poznání, inspirace, učení a růstu.
Uvítám Tě s radostí a nadšením.
Z hloubi své duše si budu pamatovat pouze sny pro mne důležité,
nesoucí význam a poslání.
Budu je schopen/a dekódovat kouzelným slovem (řekněte vámi zvolené slovíčko)
Kouzlo je zpečetěno. Tak se staň!

Nejlepší je toto zaklínadlo provést večer cca 2 hodiny před spánkem. Uzemněte se a vycentrujte. Zhasněte a zavřete oči. Zaklínadlo funguje okamžitě, ale vám může trvat několik týdnů, než budete schopni si zapamatovat všechny důležité segmenty snů, ale nevzdávejte se. Ráno po probuzení si vždy zkuste najít chvilku k sepsání snů, nespoléhejte ale na Snář, ten bývá většinou spíše všeobecný. Se samotným výkladem snů a jejich symbolů mějte trpělivost, dopomůže vám k tomu i intuice...

 

MAGICKÝ RITUÁL NA OPĚTOVNÉ PŘIVOLÁNÍ ZDRAVÍ

Rituál se provádí v případě nemoci. Můžeme ho vykonat i pro jinou osobu za její přítomnosti, ale musí nás o to sama požádat (jako ostatně při každé magické činnosti, kterou vykonáváte pro druhé). Vykonává se v pondělí v den Měsíce, nejúčinější je v okamžik , kdy opravdový měsíc vychází.

Pomůcky:

Zelená niť, borovicový olej, hrst pelyňku, šalvěje, vykuřovací kadidelnici - na spálení bylin, jméno choroby napsané na fialovém papíře, 1x svíci modrou, 1x svíčku fialovou, 1x svíčku stříbrnou

Instrukce:

Svíčky potřeme borovicovým olejem, potom zapálíme v pořadí: modrou, fialovou, stříbrnou. Rozestavíme je podle světových stran - modrá na východ, fialová na západ, a stříbrná na sever, buď kolem sebe nebo kolem nemocného. Zapálené svíčky spojíme zelenou nití a na jižní straně necháme volné místo, kudy může choroba odejít. Tiše se soustředíme asi zhruba tak 20 minut, snažíme se vizualizovat zdraví, vitalitu, energii - buď sobě, nebo osobě, pro kterou rituál provádíme.
Vše si musíte představovat dokončené. Potom vložíme bylinky do kadidelnice a zapálíme je. Počkáme chvíli než začne stoupat dým a následně nemocného vykuřujeme ( to znamená 3x ho obejít nebo kolem sebe třikrát obkroužíme kadidelnicí). Nakonec vložíme do kadidelnice s hořícími bylinami papír s napsanou chorobou a svíčky necháme dohořet až dokonce. Zbylý popel a vosk svěříme vodě (např. spláchneme do wc). U svíček po spálení žádosti nemusíme čekat než dohoří, ale občas je kontolujte jestli se nepřevrátily.
Pamatujte, že nejdůležitější je uvědomění si vzniku dané nemoci nebo choroby na mentální úrovni, tímto rituálem ji můžete odstranit pouze na fyzickém těle, neznamená to ale, že pokud vy nebo postižený nepochopí, choroba nebo nemoc se mže oěptovně vrátit.