PARTNERSKÉ VZTAHY - PŘÍČINY NEMOCÍ V NICH

22.05.2013 08:43

 

Partnerské vztahy, pevné a přesto tak křehké, lidé se potkávají, seznamují, mnohdy aniž by věděli, že jejich setkání je již dávno předtím naplánováno jejich dušemi, které spolu uzavřeli dohodu o tom, že si spolu ještě mají spolu něco vyřešit, někam se posunout, růst sami i vzájemně v duchovní cestě.
Přesto ale lidské bytosti mnohdy ani netuší, proč se vlastně setkali, spíše to sváději nejčastěji na "chemii", přitažlivost, ale je důležité si uvědomit, že stejnorodý vždy přitáhne stejnorodého, stejně smýšlející člověk přitáhne stejně smýšlejícího, je to o tom jakou energii sám vyzařuje, problém ale nastane po tom prvním vyprchání zamilovanosti, nejčastěji u žen ale i u mužů to není výjimkou "STRACH" z budoucnosti, nejčastěji v případech, kdy at ženy nebo muži jsou delší dobu sami, najednou začnou mít pocit určité svázanosti, nedůvěry v partnera a v to, že je skutečně může milovat, může nastoupit úzkost, panika, obavy, stres, svázanost, a vše potlačené, může pomalu vycházet napovrch a vztah je v ohrožení, může přijít krize nebo i rozpad vztahu, neboť všechny tyto symptomy nastoupí do našeho EGA, začneme vyhledávat na partnerovi chyby namísto těch kladů, které jsme viděli na začátku, nastoupí drobnější neshody, poté vážnější, až mohou vygradovat v prudké hádky, výměny názorů a výbuchy vzteku a emocí, navíc pokud se ještě ve vztahu vyskytují děti, které odráží naše vnitřní pocity, nejistotu, obavy a strach a svým chováním nám to dávají nejčastěji a nejvíce najevo, sami bývají podrážděné, dožadují se pozornosti, vměšují se do hovorů, zlobí, neplní co plnit mají, ale jen tím pouze odrážejí to, co se děje uvnitř v nás, každý vztah je o tom, učit se od partnera, naučit se pochopení, toleranci a důvěře. každý z partnerů je pro nás darem a požehnáním, ne přítěží a břemenem, jež musíme v životě nést, jen neumíme tak rychle odpouštět, vymanit se z minulosti a vlastních chyb.... 
 
A právě v této době se projevují nejčastější nemoci, spojené se vztahy, mezi které patří: zvýšené akné, alergie, oslabená imunita, stres, abnormální únava, žaludeční nervóza, potíže, křeče v břiše, v podbřišku, zvracení, průjem, hemeroidy a další. Podívejme se co vlastně způsobuje tyto nemoci nebo obtíže...
 
AKNÉ
Příčina: Odmítání sebe sama, naštvanost, potlačený vztek a agrese, neschopnost a nemožnost se bránit, opovržení
 
Co dělat: Snažit si vymezit si hranice, naučit se bránit, říci vše, co se člověku nelíbí ne s úmyslem ublížit, ale stylem, mně se líbí, když..., mně vadí... Přijmout sám sebe.
 
ALERGIE, OSLABENÁ IMUNITA
Příčina: Vnitřní pláč a křik, nesoulad v rodině i v minulých generací obvykle hrubost otce k matce, neschopnost se bránit, pocit bezbrannosti, přesvědčení o vlastní bezvýznamnosti, pocit viny, snaha strhnout nevědomě pozornost na sebe, stará bolestná vzpomínka...
 
Co dělat: Přijmout názor druhého, ale nepotlačovat vnitřně svůj, milovat, být otevřený, přístupný, naučit se bránit, nenechat se využívat, ničit, dávat Lásku, nevysílat zlobu a nenávist. Žít.
 
BOLEST HLAVY, MIGRÉNA
Příčina: Naštvanost, potlačené myšlenky, nevyřčená slova. Neochota podléhat vedení. Podceňování a kritizování sebe sama. Strach.
 
Co dělat: Pokud mě něco trápí, snažím se to vyjádřit, nikoli zlostným způsobem, ale věcným. Podlehnout proudu života a nechat se vést. Věřit sobě a svým schopnostem.
 
STRES, PODRÁŽDĚNOST, ÚNAVA
Příčina: Útěk, únik, snaha utéct od rodiny, uzavřenost, násilné oddělení od života.
 
Co dělat: Najít pravou totožnost vlastního já, neutíkat, věřit.
 
EKZÉM
Příčina: Rozporuplnost, protichůdné pocity, potlačený vztek až agrese, neschopnost se bránit nebo nemožnost říct svůj názor, duševní erupce.
 
Co dělat: Naučit se vyventilovat své emoce, nepotlačovat je, nebát se říct svůj názor, projevit se, hledat harmonii, klid, bezpečí, Lásku, radost.
 
HEMEROIDY
Příčina: Strach z určitých rozhodnutí, z tlaku kvůli určitým termínům či událostem, potlačená agrese a zlost na minulost, strach z uvolnění a pocit přetíženosti. Může jít také o pocity viny a touhu po trestu. Naštvanost vůči tomu, čeho se nechcete zbavit. Frustrace.
 
Co dělat: Je nutné se zbavit všeho, co se nepodobá Lásce, přijmout, že vše má svůj čas. Přestat lpět na minulosti. Uvolnit se, zbavit se všeho, co v životě nepotřebujete.
 
SVĚDĚNÍ POKOŽKY, KONEČNÍKU, POHLAVNÍCH ORGÁNŮ
Příčina: Pocity viny z minulosti leží člověku "na bedrech". Výčitky svědomí. Provinění.
 
Co dělat: Láskyplně si odpustit, získat svobodu.
 
KŘEČE
Příčina: Napětí, strach, sevřenost, lpění.
 
Co dělat: Uvolnit se, zklidnit svou mysl, poznat své strachy, nelpět na minulosti a starých vzorcích chování.
 
KŘEČE BŘICHA
Příčina: Zadržování zloby, živit se myšlenkami strachu, přehnané obavy.
 
Co dělat: Uvolnit se, zklidnit svou mysl, poznat své strachy, přestat lpět na nedůležitých věcech a událostech, na minulosti a starých vzorcích chování.
 
NERVOZITA
Příčina: Člověk se uzavřel do strachu, úzkosti, spěchu. Marná úsilí. Nedůvěra v život a v to, co život přináší.
 
Co dělat: Přijmout a pochopit své strachy a úzkosti, snažit se dosáhnout určitých změn, ale nevnímat pouze daný cíl jako jediné východisko, ale cestu k němu jako možnost, jak více pochopit sebe sama, objevit víru.
 
NESPAVOST
Příčina: Trápení se díky pocitům viny, nedůvěra, strach.
 
Co dělat: Přestat se bát opustit den a ponořit se do spánku s vědomím, že zítra o mne bude dobře postaráno. Najít to, co mi nedá spát. Téma odpuštění.
 
PRŮJEM
Příčina: Problém je především v potlačeném strachu, člověk se snaží před něčím utéct, něco urputně odmítá.
 
Co dělat: Snažit se přijímat běh života se vším všudy, zpracovávat zážitky a emoce, a vylučovat vše, co je člověku nepříjemné. Zkusit se sladit s tím, co přináší život.
 
STŘEVA
Příčina: Střeva symbolizují odpad, který je třeba uvolnit. Problémy se střevy mohou naznačovat strach zbavit se všeho nepotřebného, starého,nepotřebného. Lpění na minulosti, minulých zvyklostech, ukřivdění, strach něco změnit.
 
Co dělat: Zbavit se všeho nepotřebného s lehkostí a radostí. Začít znova a jinak. Odpad je třeba vyhodit, není čeho litovat, jen je třeba začít načisto.
 
ŠTÍTNÁ ŽLÁZA
Příčina: Pocity oběti, nespokojenost, nejrůznější překážky v životě, které člověka omezují a "nejdou" překonat, člověk má příliš "naloženo", nadměrná zátěž, příliš mnoho úkolů, pocit, že to "člověk musí udělat", i když nechce, a z toho vzniklé protichůdné pocity povinnosti a oběti
 
Co dělat: Dokáži si sjednat ve svých věcech pořádek, umím se "postavit", nejsem "oběť", dělám to z vlastního rozhodnutí, některé překážky jdou překonat, s jinými se umím smířit ve smyslu "život běží"
 
ŽALUDEČNÍ POTÍŽE
Příčina: Užírání se vlastní nedostatečností, strach, úzkost, sevřenost, komplexy méněcennosti, odpor k životu, zášť, zahořklost. Pevné přesvědčování, že člověk za nic nestojí, že je k ničemu, obavy z života, z vlastních chyb.
 
Co dělat: Přijímám se i s vlastními chybami, jsou lidé, kteří mě mají rádi. Stojí za to žít.
 
ZÁNĚT MOČOVÝCH CEST, MOČOVÉ TRUBICE
Příčina: Úzkost. Lpění na starých názorech. Strach z uvolnění. Skryté slzy a smutek. Člověk vnitřně trpí a volá o pomoc, obviňuje ostatní. Ukřivděnost, pocity křivdy, většinou v souvislosti s opačným pohlavím (partnerství). Vnitnří pláč, člověk je navenek silný, naštvaný, nepřipustí si, že se trápí, ale uvnitř vlastně pláče.
 
Co dělat: Dokáži se snadno zbavit všeho starého, nejsou na mne již žádné nánosy minulosti, když pláču, vím proč. Pokud se mi něco nelíbí, dokážu se ozvat nebo udělat změnu. Přiznat si vnitřní smutek, bolest, ublížení a pláč, vědomě jej vypustit.
 
ZVRACENÍ
Příčina: Člověk má strach ze všeho nového. Násilné odmítání jiných názorů. Urputné lpění na vlastních představách, postojích, názorech. Sevřenost strachem. Strach z odmítnutí. Strach z neúspěchu. Výrazný nesouhlas.
 
Co dělat: Přijímám do své Duše klid a Lásku, není mi na zvracení z toho, co se kolem mne děje. Prostě se to děje. Jsem součástí všeho. Nelpím na svých názorech, rád si vyslechnu druhé. Zajímám se o druhé lidi, nejenom sám o sobě.
 
Merlin