OSUDOVÝ NEBO DUCHOVNÍ PARTNER?

29.05.2013 10:24

 

Při výkladech s klienty ať už osobně nebo skrze e-mail se nejčastěji setkávám s položenou otázkou: „Kdy mi do života vstoupí osudový partner nebo partnerka?“ „Kdy ho už konečně potkám?“ S odstupem času mi většinou chodí reakce od klientů, jak to, že jejich osudový partner ještě nepřišel, když jsem jim to vyvěštil v kartách.
Osudový partner vstupuje do našeho života vždy v pravou chvíli, proto aby nás znovu učil ve vztahu nezpracovaným situacím, emocím, chybám i blokům které jsme v sobě v minulých vztazích nahromadili. Za svůj pozemský život je vlastně každý náš nový nebo staronový partner „osudovým“ Tito partneři nás nejen provázejí v životě současném, ale provázeli nás i v životech minulých,buď oni učili nás, nebo my učili je. Osudový partner nám zrcadlí naše nezpracované emoce, bloky a traumata, která díky němu můžeme zpracovat. Názorným příkladem jsou naše strachy, emoce a postoje ve vztazích, např. Ten kdo je příliš čistotný, dostane do vztahu špindíru a nepořádníka, kdo je příliš věrný dostane nevěrného, kdo má snahu neustále vlastnit, dostane toho, kdo bude vlastnit, do má v sobě nezpracovanou emoci žárlivosti, dostane toho, kdo bude žárlit, kdo má nízké sebevědomí a cítí se být až ten druhý, dostane toho, kdo mu to sebevědomí bude znovu srážet. Tato slova jsem pochopil díky Zdence Blechové, která i mě osobně tímto způsobem ukázala mé vlastní nezpracované emoce a bloky z mých minulých vztahů a já mám nyní možnost odkrýt tyto chyby, přijmout je, stejně tak jako své strachy a obavy, ztotožnit se s ním, protože jedině tak může dojít k jeho rozpuštění, protože pokud neustále budu bojovat se svým strachem, vždy mi přijdou situace a zkoušky, kde strach znovu vyhraje a já udělám stejnou chybu. Strach je o manipulaci našeho vědomí, našeho Ega, čím je silnější, tím více potlačujeme sami sebe, odevzdáváme se druhým, máme o sobě nízké sebevědomí a často se pohybujeme v nízkých vibracích, které nám přitahují další a další negativní situace v našich vztazích, zaměstnání, rodině i životě.
Právě od toho jsou zde „osudový partneři,“ kteří nám ukazují co je ještě důležité v sobě zpracovat, praktická ukázka může nastat v situaci, kdy se jedná např. o výchovu dětí. Jeden z rodičů má přísnější přístup k dětem, snaží se je vést k zodpovědnosti za to co dělají, ukazuje jim  význam dávání a přijímání, přirozený respekt k rodičům, ale druhý se vůči němu postaví, nesdílí jeho názor, zastává se dětí, povoluje jim to co druhý zakázal, sráží jeho důvěryhodnost a autoritu, hádají se kvůli výchově dětí Oba si ale zrcadlí to stejné, postoje svých vlastních rodičů ze svého dětství k nim. Jeden z rodičů byl autoritativní, většinou muž-otec a druhý přecitlivělý, vetšinou žena-matka. I z tohoto dětství si právě oni zmínění zaseli své bloky, rodinné modely, chybovaly v tom, že uznávali jen toho hodnějšího a pohrdali tím přísnějším. V současné úloze rodičů stejná situace vyplula na povrch, a namísto pochopení a přijetí, že jsou nám jen ukázány vlastní traumata, nezpracované emoce vzteku, vzdoru, strachu a vnitřní nenávisti k rodičům, je ventilujeme k partnerovi, vzniká hádka. Je důležité pochopit, že nelze mít stejný postoj na výchovu, dítě nás pozoruje, pozoruje jak se chováme k sobě navzájem, nedáváme prostor vyjádřit svému partnerovi jeho názor, ubíráme mu jeho svobodu projevu, a vše je pouze o komunikaci a domluvě, protože rodiče jsou schopni se domluvit na společném výsledku, pokud ale sami chtějí.
Dalším příkladem je žárlivost ve vztazích, která vzniká ze strachu ztráty partnera, ze strachu že se nám stane přesně to, co jsme mi udělali jinému partnerovi, který také žárlil. Ať už se nám stalo jednou, nebo i vícekrát ve vztazích, je to o našem nepochopení, naší chybě, kdy se necháváme ovládat strachem, který máme přijmout, více důvěřovat partnerovi, protože jakmile nemáme důvěru sami v sebe, nemůžeme ji pocítit ani k partnerovi. Vše je pouze odrazem našich chybných činů v minulých životech, řešení karmických zátěží, jež si nese naše duše a my máme možnost v současném životě tyto karmické zátěže odhodit a právě proto, nám do života vstupují „osudový partneři,“ aby nás tohle naučili. Rodíme se do určité skupiny duší, kde každá z těchto duší hraje svou podstatnou roli a všechny se během svého vývoje setkávají po mnoho životů se stejnými dušemi. A vzájemně si pomáhají řešit karmické zátěže nasbírané právě v těchto životech. 
Např.: Pokud jsme v minulém životě někoho zradili, nyní také prožijeme zradu, pokud jsme někomu ublížili, nyní bude ublíženo nám, pokud jsme opustili záměrně, budeme opuštěni, pokud jsme nemilovali a jen využívali a manipulovali, nyní budeme nemilováni, využíváni a manipulováni. Těmito bolestnými situacemi a lekcemi s osudovými partnery máme možnost růst, připustit si své chyby a hledat nápravu, rozpustit je a uzavřít tak karmu a daná situace už znovu nepřijde. Pokud ale nepochopíme, proč se nám tyto situace dějí a ukazují nám je osudový partneři, budeme takovými situacemi procházet stále dokola, dokud nebudeme schopnit tyto své chyby, emoce a omyly napravit.
 
DUCHOVNÍ PARTNER – PARTNER DUŠE
 
Duchovní partneři jsou duše, které k sobě náleží, když se takoví lidé potkají v pozemské či jiné inkarnaci, pojí je od prvního pohledu takové pouto,stává, že muž a žena se potkají a okamžitě v očích toho druhého poznávají druhou polovinu sebe samých. Oči jsou označovány za "okno do duše". I jejich hlasy jako by se jejich uším zdály být důvěrně známé, oba okamžitě pocítí onu nezměnitelnou skutečnost, že jsou, byli a vždy budou Jedním, ať již proti svému osudu třeba po staletí bojovali či se onomu spojení zbytečně bránili. Vědí, že pokud budou spolu, mohou být oba ve všech směrech Úplnými, doplní svou druhou polovinu.
Muži a ženě, kteří jsou si duchovními partnery, není zapotřebí říkat "miluji tě", neboť oni vědí, že patří jeden k druhému, ať již v této současné inkarnaci nebo i v jiných, pozdějších staletích. Duchovní partneři se neúmyslně potkají a poté je již nic nerozdělí, ani prožitek smrti, snad jen dočasné úseky pozemského času za stávajícího života, jež budou sloužit karmickým duchovním zkouškám. Během těchto období odloučení, ať již krátkých či dlouhých, budou oba jedinci cítit osamocení, prázdnotu a neúplnost. Nicméně i během těchto dočasných přerušení jednoty funguje mezi nimi k neustálé neverbální komunikace , neboť i tehdy jsou v jistém spojení, i když ve fyzickém odloučení.
Duchovní partner nebo partner duše přichází do našeho života v momentě, kdy jsme schopni zpracovávat naše emoce, chyby a omyly, je naším průvodcem a nahradí tak místo osudového partnera, přichází v době, kdy jsme došly k pochopení nás samých a doplnili jsme chybějící polovinu sebe samých, nastoupili jsme svou vlastní duchovní cestu poznání a poslání.
Duchovní partner nemusí být vždy naším „vztahovým partnerem,“ může být naším průvodcem, od kterého čerpáme moudrost, lásku a pochopení naší duše. Duchovními partnery většinou bývají stejné duše z naší skupiny, které nás provázely již dříve a v současném životě se k nám opět navracejí. Doplňují nás, dodávají nám vnitřní sílu i božskou podstatu nás samotných, dodávají nám energii, dávají nám svobodnou vůli v našich rozhodnutí, nemanipulují s námi, ale naopak bývají naší inspirací...
Ať už nyní začnete zkoumat, zda je váš partner „osudovým“ nebo „duchovním“ vězte že v pravou chvíli to poznáte, neboť budete schopni vnímat jeho podstatu, bez předsudků, omezení, nároků a touhy změnit ho...
 
Merlin