MAGIE, VĚŠTCI, JASNOVIDCI, KARTÁŘI - PODVOD nebo SKUTEČNÉ SCHOPNOSTI ?

22.05.2013 08:22

 

V dnešním článku chci reagovat na zjištění, které se mi naskytlo dnes ráno po přečtení jednoho příspěvku. Nejen že komentáře k tomuto příspěvku byly až skutečně pravdivé, ale co nejvíce mne však zarazilo byl fakt, že si spousta lidí opět přeje aby se začaly znovu upalovat čarodějnice, věštci, kartáři atd. Ano já osobně se cítím zahanben skutečností, že spousta věštců, kartářů, čarodějů a a čarodějek jen z lidí manipulací vytahuje "NEMALÉ FINANČNÍ ČÁSTKY" za slibem nebo naopak pod pohrůžkou neúspěchu v životě, ve vztazích, v zaměstnání ohledně zdraví apod. Co mne však mrzí je fakt, že díky těmto rádoby věštcům, kartářům, mágům a jasnovidcům trpí Ti, jež opravdu dostaly schopnosti od Boha, neboť jedině on je oprávněn tyto schopnosti "ZAPŮJČOVAT" tedy nikdy nejsou vlastnictvím daného člověka, jak se mnozí domnívají a označují si je...Moje práce s Elisabet spočívá v tom, že nás oslovují lidé, kteří cítí potřebu pomoci, nevnucujeme nikomu svou pomoc, avšak rozlišujeme ty kteří jsou v akutní fázi pomoci a ty jež chtějí pomoc jen proto, že se momentálně cítí špatně, nedaří se jim, nebo si chtějí ověřit naše schopnosti, ze zvědavosti apod. Distancujeme se od ostatních, kteří jen manipulací, svou známou tváří a fiančním ohodnocením za asistence svých pochlebovačů rozvíjejí svoji činnost, která dle mého názoru vůbec nesouvisí s duchovním posláním a jeho využíváním lidem v tomto světě... Spousta z nich se ohrazuje nezištnou duchovní pomocí, bezpodmínečnou láskou a svými schopnostmi, avšak ani polovina z nich nezná pravý význam "BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY", "DUCHOVNÍHO POSLÁNÍ", "SVÉ VLASTNÍ CESTY" ! Ano i my pracujeme za finanční ohodnocení, avšak toto finanční ohodnocení je nám stanovováno Univerzem, archandělem Michaelem skrze napojení, která dělá má kolegyně Elisabet, cenu za provedé regrese, očišťování, odvádění duší si nestanovujeme SAMI!!!! ale v souladu s Univerzem a "ZÁKONEM HOJNOSTI" neboť ne vždy je částka vyšší než je úměrné k finančním potřebám daného člověka, který potřebuje pomoci. "ANO" množí se nám i lidé, kteří chtějí pomoci jak se říká "ZADARMO", ale u těchto lidí  nám z Univerza přijde "STOP!!", protože právě tito lidé si svými zkouškami mají projít, pochopit je, uvědomit si svoje chyby a omyly, ne soudit nebo odsuzovat druhé za to co sami nezvládli... Je na každého svobodném rozhodnutí, zda chce vyhledat toho nebo onoho kartáře, věštce, jasnovidce, ale každý by si měl také sám v sobě uvědomit a zhodnotit, "PROČ SE MU V SOUČASNÉM ŽIVOTĚ DĚJE TO CO SE MU DĚJE..." proč prochází zkouškami ať už ve vztazích, v životě, v zaměstnání, každý z nás si utváří svou životní cestu, každého duše si už dávno před tím než vstoupila do lidského těla zvolila svou cestu, jen pochopení nás lidí tady na Zemi je složitější, protože se řídíme spíše logikou než intuicí...
Proto my s Elisabet se snažíme svou práci a poslání odvádět co nejkvalitnější, maximálně se věnujeme každému klientovi zvlášť, jdeme až do důsledků příčin jeho životní cesty, nesnažíme se vydělávat na bezmoci, naivitě druhých, ale řídíme se "ZÁKONY UNIVERZA", "PŘÍRODNÍMI ZÁKONY", vážíme si svých schopností, jež nám byly seslány, nemanipulujeme s lidmi, ale snažíme se vždy pro ně najít optimální cestu rozřešení jejich problémů...
Nikoho neodsuzujeme, ale plně se distancujeme od všech, jež se chtějí jen zviditelnit, zahrávají si nejen s osudých druhých, ale hlavně ze sebou samými, nerespektují vše varovné, jež k nim doléhá a plně se distancujeme od všech, jež se prodují v TV, médiích, neboť "VŽDY" NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ VĚŠTCI, KARTÁŘI, JASNOVIDCI, ČARODĚJOVÉ, MÁGOVÉ BYLI TI, JEŽ BYLI VĚŘEJNOSTÍ ZNÁMÍ, AVŠAK PLNĚ SI ZACHOVÁVALI SVÉ SOUKROMÍ, LOAJALITU, SCHOPNOSTI A POSLÁNÍ....
 
Prokletí, kletby, uhranutí, neshody v partnerských vztazích, těžké životní úděly, zdravotní obtíže či postižení mají vždy příčinu v chybách z životů minulých. Každý z nás si prošel nespočet minulých životů, byl vším - od chudáka až po boháče, od zavražděného až po toho, kdo zavraždil, mnoho si nese své karmické zátěže po mnohá staletí, ale má nyní možnost najít příčiny, napravit své chyby, odčinit karmické dluhy, jež si sebou nese, nemá smysl žehrat nad nepřízní osudu, neboť vše co se nám ted děje je jen odrazem našich skutků minulých... Naše činnost s Elisabet je rozmanitá, avšak nikomu nevnucujeme svoje služby, ani schopnosti, kdo chce vyhledá nás, kdo nechce, může vyhledat kohokoliv jiného, ale nejsmé parazity, jež se přiživují na úkor druhých, jdeme si svou duchovní cestou, neboť naše duše se inkarnovali proto, aby zde pomáhaly..Naše skutečná poslání jsou mnohdy zatajena ale i přesto lidé poznávají kdo a kým jsme, avšak pokud produkovali bychom to naplno, skončili bychom přinejmenším v "Blázinci".. Svých schopností si vážíme, s pokorou a vděčností je přijímáme a snažíme se pomáhat druhým, těm kteří to skutečně potřebují, je velkým paradoxem, že spousta lidí je ochotna vyhodit tísíce za Volejte věštce, EZO TV a pod, ale mnohdy jim dělá problémy dát i malou částku za úkon jež je jim proveden, avšak ZÁKON HOJNOSTI funguje spravedlivě.. přišli jsme sem, abychom sjednotili jasnovidce, kartáře, čaroděje, čarodějky a mágy, neboť a co je velmi smutné se víc než kdy předtím rozbujel KONKURENČNÍ BOJ, NENÁVIST, ZLOBA  i mezi právě těmito zasvěcenými lidmi, mezi kolegy, kdy jeden má strach ze druhého, z toho že jiný má víc schopností, než on sám a podobné výmysly a nesmysly.. my s Elisabet známe spoustu skvělých kolegů, se kterými také komunikujeme, sdělujeme si vzájemně rady a poznatky z naší činnosti, my osobně "NECÍTÍME" zášť, strach, nenávist vůči jiným kolegům, ale hluboce se stydíme za ty, jež kazí jméno, pověst i důvěryhodnost právě těch, jež mají pomáhat lidem...Ano naše planeta sice vstoupila do 5 Dimenze, avšak vědomí lidí zde na Zemi stále ještě zůstáva v tak často zmiňované 3D..., kde chybí bezpodmínečná láska, důvěra, pokora, radost, ale naopak jen panuje závist, zlo, neochota, neúcta, povrchnost atd...pokud MY sami se nebudeme snažit změnit nejdříve naše myšlení, pak nebudeme schopni postoupit výš...
 
Merlin