MAGIE - STUPNĚ PODLE SCHOPNOSTÍ MÁGA

26.05.2013 20:46
V tomto příspěnu chci hlavně poukázat nejen na stupně podle schopností mága, ale také reagovat na časté dotazy, kdy vlastně s magií začít a také dle zkušeností lidí, kteří se setkali s "rádobyčarodějkami", nebo čarodějkami a čaroději nedostatečně zkušenými, kteří v honbě za vlastní popularitou přehlížejí základní pravidla magie, pouštějí se do různých rituálů, snímní kleteb apod, bez jakéhokoli ale vlastní chápání, že ne vždy a ne všechno je ku prospěchu druhých. neuvědomujísi, případná rizika spojená s těmito rituály a riskují nejen tak život svůj,ale i životy a zdraví přítomných účastníků jejich kurzů magie a přehlížejí možná varování...
 
ČARODĚJNICTVÍ
Je jednoduchá magie, která závisí na skrytých spojeních, která existují mezi fyzickými fenomény. Čarodějnictví je mechanické umění, které nevyžaduje předpoklad, že existuje spojení mezi myslí operatéra a cílem. Jakékoliv výsledky pocházející z tohoto spojení mohou být, pochopitelně, považovány za bonus navíc. Na úrovni Čarodějnictví mág tvoří artefakty, nástroje a pomůcky, které magicky interagují s fyzickým světem, a které mohou být používány subtilnějším způsobem znovu na dalších úrovních. Práce na čarodějnické úrovni by měly být prováděny důkladně, protože jakkoliv jednoduše tyto praktiky vypadají, jsou základem, na němž spočívá práce na vyšších rovinách.
 
ŠAMANSKÁ MAGIE
Pracuje na úrovni transu, vizí, im aginace a snů. Otevírá mágovo podvědomí potlačením psychického cenzora za použití různých technik. Na této úrovni stojí mág v tvář vážnému nebezpečí a bude se asi často uchylovat k čarodějnické úrovni nebo poutacímu rituálu, pokud by jej něco hrozilo pos ednout nebo převálcovat.
 
RITUÁLNÍ MAGIE
Kombinuje schopnosti používané na čarodějnické a šamanské úrovni. Mág slučuje použití nástrojů z čarodějnické úrovně s podvědomými silami uvolněnými na šamanské úrovni a kombinuje jejich užití uspořádaným a kontrolovaným způsobem.
 
VYSOKÁ MAGIE
Vysoká magie je to, k čemu dochází, když přímému magickému efektu vůle nestojí v cestě žádná překážka, žádná bariéra nestojí v cestě přímému jasnozření a předvídání a neexistuje žádný předěl mezi mágem a jakoukoliv formou raportu nebo vědomí, do které se rozhodne vstoupit. Pro většinu lidí se brány Vysoké Magie otevřou na několik vrcholných okamžiků v životě. Jak mág posupuje ve svém tréningu, přinutí takto získané momentum brány zázračného otevřít se častěji. Pro pět konjurací Vysoké Magie nejsou dány žádné procedury. Vysoká Magie představuje bod, kde technika ukazuje cestu intuitivnímu geniovi a každý musí získat klíč k puštění těchto sil z řetězu sám za sebe, avšak nikdy to nemá být zneužito proti druhým nebo ve vlastní prospěch..
 
MAGIE- DĚLENÍ PODLE ÚČELU
 
EVOKACE
Jedná se o práci s entitami, které se mohou vyskytovat přirozeně nebo být vytvořeny.  (Draci, strážní duchové, ochranní duchové, práce s živly). Tyto entity mohou být nahlíženy jako nezávislí duchové, fragmenty mágova podvědomí, nebo egregory různých druhů životních forem - podle mágovy chuti a struktury použité víry. V praxi je Evokace využívána pro Očarování, kdy jsou evokované entity vytvořeny, aby působily efekt v mágově pověření. Evokované entity najdou jisté uplatnění i v Divinaci, kdy jsou užity k získání informací pro mága.
 
DIVINACE
Zahrnuje všechny praktiky, kterými se mág snaží rozšířit své vnímání v magickém významu.
 
OČAROVÁNÍ
Zahrnuje všechny praktiky, kterými se mág pokouší vtisknout svou vůli realitě.
 
INVOKACE - PŘIVOLÁVÁNÍ, VZÝVÁNÍ
Záměrné sladění vědomí a nevědomí s některým archetypálním nebo jinak významným myšlenkovým vzorem. Často jsou používány klasické koncepce pohanských božských forem, ale jiné principy mohou posloužit stejně dobře. Invokace vytváří stavy inspirace nebo "posedlosti" v jejichž průběhu může být prováděno Očarování, Divinace nebo případně Evokace.
 
ILUMINACE
Je zvětšení sil, a Divinaci a Invokaci použitou pro získání inspirace a směru. měrná sebemodifikace za pomoci magie a může zahrnovat kouzla Očarování seslaná na sebe samotného za účelem napravení slabosti.
 
DŮLEŽITÉ VAROVÁNÍ: 
NIKDY SE NEPOUŠTĚJTE DO TĚCHTO SMĚRŮ AŤ UŽ INVOKACE, EVOKACE, OČAROVÁNÍ, ILUMINACE ATD. POKUD NEMÁTE ZKUŠENOSTI S MAGIÍ, NEBOŤ MŮŽETE PŘIVOLAT A ZHMOTNIT VŠE I CO NEGATIVNÍ JE A TEMNÉ A TO VÁS MŮŽE SNADNO OVLÁDNOUT, SPOUTAT A DOKONCE I O ŽIVOT PŘIPRAVIT!!!!
 
S láskou Merlin