MÁ VIZE ČASU BUDOUCÍHO

27.05.2013 15:03

Z průzkumu posledních dnů a týdnů díky zprávám, které se šíří nejen na netu, ale prakticky po všech médiích dospívám k názoru, že zlo, negativní a hrubé energie, souhrnně nazývané "Temnota" je čím dál více viditelnější a hmatatelnější, už není tím nenápadně se plížícím stínem, ale na chování a dění lidí u nás i ve světě čím dál více poukazuje. Ano i já sám pociťuji tuto Temnotu kolem sebe a cítím, že nadcházející týdny a měsíce letošního roku budou ještě náročnější, než ty předešlé, protože se budou napovrch vyplavovat naše temné stránky, stíny jež už nedokážeme udržet, budou za sebou přicházet další vlny násilí, agrese, bude u nás i ve světě panovat více podrážděnosti, nevraživosti, nepokojů, neboť lidé už nebudou chtít nadále snášet manipulaci, despotismus, mohou gradovat partnerské vztahy, hádky v nich, lidé začnou být více nespokojení se svým způsobem života, může docházet k dalším teroristickým akcím, mohou řetězově narůstat sebevraždy, vraždy, přírodní katastrofy, ekonomický systém celé planety se může postupně začít hroutit, přibude více pohřešovaných osob... vše bude gradovat a sílit. Není mým smyslem budit strach, ale spíše poukázat, kam směřuje naše civilizace, vždyť i změny počasí a klimatu ve světě jsou čím dál znatelnější, avšak i tohle lidstvo přehlíží, jsou to varovné signály planety Země, že i ona už dál nemůže snášet všechno to, co na ní pácháme, připravit se můžeme na další záplavy, další ničivé bouře, hurikány a tornáda, světová korupce dojde svému vrcholu, stejně tak jako i vrcholná politika... Je to pouze má vize nadcházejících dnů, týdnů a měsíců, zda bude však pravdivá, potvrdí a ukáže čas....

Merlin