EZOTERIKA - BYZNYS NEBO POSLÁNÍ?

05.06.2013 09:44

V dnešním příspěvku se chci zaměřit do svých vlastních řad, tedy mezi léčitele, věštce, kartáře i čaroděje a otevřeně a bez jakýchkoliv předsudků nebo odsuzování uvést příklady jejich práce s lidmi, které v mnoha případech už nesouvisí s jejich posláním, ale jak to vnímám já, s čirým byznysem a sami tak vystavují nejen sebe, ale i druhé nebezpečím a situacím, jež mají pro jejich klienty fatální dopad v jejich životě, ale i na druhou stranu jsou lidé nepoučitelní, kteří bezostyšně přebíhají od jednoho ke druhému, hnáni vlastním strachem, zda se od jednoho i více dozvědí stejné odpovědi, protože "potřebují jistotu, kterou postrádají.
Znám osobně mnoho případů, kdy léčitelé mohou a manipulují se svými klienty, týká se to hlavně těch, kteří pořádají pravidelné semináře na jakoukoliv oblast mezilidských vztahů, mohou svým žákům nasadit i zajímavé programy do jejich vědomí, což není žádný problém a to jen proto, aby se k nim jejich žáci i klienti neustále vraceli a žádali je o pomoc, výjimkou nejsou ani lehčí formy "KLETBY" jako je uřknutí nebo uhranutí, ano znám tento případ z vlastní zkušenosti a není zdaleka jediný. Co se mě osobně týká, také se mi to stalo, uvědomte si, jaký je to léčitel nebo věštec, který se na Vás napojí bez vašeho souhlasu??? A to jen proto, že se o Vás dozvěděl od někoho, kdo byl příliš horlivý ve svých myšlenkách i slovech. "NE VŽDY JE DŮLEŽITÉ VŠE SDĚLIT, I KDYŽ SE CHCEME POCHLUBIT. " Léčitelka při svém napojení na mne zjistila mé dary i schopnosti a z prvopočátečního zájmu ze setkání vznikl strach, obava z toho že bych mohl být lepší, silnější.. Pak není problém nastavit program do mysli druhého, uřknout ho a právě toho, kdo může být ve spojitosti se mnou. Jak může léčitel nebo věštec po mnoha sezeních a čištěních danému klientovi na rovinu sdělit, že nebude se svým partnerem???? Tohle je zásadní porušení etiky ezoteriků!! Dalším paradoxem je jak může léčitel během jednoho dne čistit cca 30 lidí, vždyť to je tak silně energeticky zatěžující, že by se daný léčitel minimálně 2 dny intenzivně sám očišťoval od všeho bahna, které stáhne z klientů. Já osobně vnímám takovou to práci a poslání pouze za byznys, ano chápu že je potřeba dodržovat ZÁKON HOJNOSTI," ale mnozí z našich řad přestávají vnímat tu hranici a daný zákon porušovat, neuvědomují si však, že v nejlehčí formě přijdou o své schopnosti, v té horší dlouhodobou a vleklou nemocí, v nejhorším případě tou nejtěžší formou...např. rakovinou. 
Chyba bývá častěji ale i na straně klientů a lidí, kteří vyhledávají pomoc a jezdí na dané semináře, upnou se na svého "učitele", hltají každé jeho slovo v touze za poznáním, aniž si uvědomují, kde končí pomoc a začíná manipulace, další chybou je, že příliš mnoho lidí se najednou pouští do více věcí najednou, znám případ, kdy jedna žena procházela jedním, pro ni bolestným procesem odpuštění, ale zároveň ještě během toho prošla dvěma semináři, čištěním atd., jaký se dostavil výsledek??? 
Otevřela doslova a do písmene "Pandořinu skřínku," představte si když se na vás během 3 týdnů, vyplaví nezpracované bolesti, křivdy, strachy, zrady, emoce žárlivosti, vzteku apod. Je to nesmírně zatěžující a daného člověka to doslova a do písmene může zničit. Proto pečlivě nejen zvažujte koho si vybíráte za svého učitele, ale také je důležité uvědomění si toho, na kolik z toho co chceme získat máme sílu a co můžeme zvládnout.. Většina léčitelů, věštců, kartářů i čarodějů začíná zneužívat svých schopností, přestávají ctít etiku a smysl svého poslání, stávají se sami těmi, kteří namísto pomoci manipulují, nasazují své programy neúspěchů, bloků, nešťastných vztahů apod., vyhrožují, sesílají uřknutí, kletby či jiné formy škody a to jen z toho důvodu jak jsem uvedl výše, aby se k nim lidé neustále vraceli se stejnými problémy, hledali u nich pomoc, která nepřichází ale je to jen do okamžiku, kdy daný člověk pochopí a vyslyší varovné signály a odejde jinam.. Boží spravedlnost funguje a každý z takovýchto věštců, léčitelů, kartářů brzy pozná, kde chybovali...

Mezi varovné signály kdy je třeba změnit léčitele, věštce, kartáře nebo čaroděje patří:

- vyhrožování ze stran čarodějů, léčitelů o smrti, kletbě apod.
- chybějící odstup mezi klientem a léčitelem, věštcem...
- pokud "musíte" zaplatit ještě dříve, než vám pomůže
- všeobecné porušení etiky sdělením informací, které daný klient nemá vědět
- manipulace - udělejte přesně tohle, ne toto, protože... apod.

Toto je jen malý výčet toho, na co by si všichni, kteří hledají pomoc, nebo svého rádce, učitele, často v přehnané touze za poznáním naší duchovní cesty přehlížíme klam a iluzi, která k nám přichází. Je obtížné najít svého správného učitele, věštce, kartáře, léčitele, ale pokud důvěřujeme Univerzu, vždy nám do cesty sešle přesně toho, kdo nás má provázet. Nesnažte se za každou cenu vyrovnat svému učiteli na jeho duchovní úroveň, každý z Vás má svou cestu poznání, někdo k ní dojde dříve, někdo později. Vyvstává tu jedna otázka: "Který věštec, kartář, čaroděj je vlastně nejlepší???" Často na netu, v mediích najdete reklamy, navštivte, zeptejte se našich nejlepších věštců, kartářů, poradí vám s každým problémem, uvědomte si, že ne všichni jsou opravdu těmi "Vyvolenými," kteří mají své schopnosti seslány pro to, aby zde šířili poslání, světlo a pomoc druhým... I když tato schopnosti mají, propadnou často touze získat víc než mohou vydat, tedyza malou radu velké peníze, znevažují Zákony Vesmíru, ať už se týkají Hojnosti, Bezpodmínečné lásky apod. 
Já osobně lidem, kteří potřebují pomoc nesděluji žádnou cenu předem, dokud se sami nezeptají, navíc nemám pevně stanovené částky, ale vždy každému klientovi při jeho otázce "kolik jsem dlužen" odpovídám: "Je to na vaší svobodné vůli, jakou částku chcete dát, ohodnocujete Univerzum, které vám skrze mě předalo pro vás důležité informace." není důležité kolik vám v tuto chvíli klient zaplatí, důležitá je víra, že Zákon Hojnosti funguje v mnoha podobách, nejen té finanční...
Co mne však nejvíce překvapuje jsou čarodějky a čarodějové, kteří v dnešní době čím dál častěji využívají svou moc a schopnosti magie ve svůj vlastní prospěch, stejně tak jako léčitelé i oni se více přiklánějí k manipulaci různými rituály např. na přivolání partnera, lásky, peněz, a neřkuli čím dál častěji tíhnou k odvracené straně magie, k té černé. Navíc začínající, čerstvě "zasvěcení" experimentují s oblastmi, které je mohou totálně zničit, výjimkou není ano posedlnost, kletba vytvořená na sebe samotného apod.
Dalším zarážejícím faktorem je i to, že spousta ezoteriků, léčitelů se pouštějí do jiných oblastí, než jim náleží, i tady znám mnoho případů, kdy se právě zrovna konzultanti a léčitelé pouštěli do obřadů, které nesouviseli s jejich schopnostmi, ale s magií, snažili se kyvadlem snímat prokletí, odvádět duše a pokud se k tomu připojí chtění a citová vazba za každou cenu pomoci, může to mít obrácený výsledek, tak jak jsem to zažil i já, kdy se jeden pár snažil pomoci svému blízkému, udělali 2 hodinový obřad a ve finále, místo pomoci jejich blízký skončil v nemocnici, nepochopili, že jsou věci do kterých se nemají pouštět, ale jejich příliš silné Ego a duchovní pýcha vykonali své.a stejný výsledek se dostaví i v případě kdy se snažili sejmout kletbu jeden ze druhého...
Nejsem tu proto, abych se styděl za to co se děje v našich řadách, neřkuli právě mezi čaroději a čarodějkami, léčiteli, věštci.. ale otevírám téma, co se v poslední době děje, je to čím dál viditelnější, nad všemi, kteří zneužívají svých schopností, se stahují mračna, někteří dříve, jiní později ztratí svou moc, své schopnosti, mohou pořijít zdravotní potíže, nemoci, krach, Univerzum je zastaví.. Je však každého volba, koho si vybere, nebo zda půjde jinam, ale "TĚCH, KTEŘÍ MAJÍ NAPLŇOVAT SVÉ POSLÁNÍ DRUHÝM JE OPRAVDU MÁLO..." 
"EZOTERIKA NENÍ BYZNYS, ALE POSLÁNÍ.. TO JAK HO DRUZÍ OHODNOTÍ JE ODRAZEM TOHO, JAK MY DOKÁŽEME POMOCI..."

Merlin