EXORCISMUS- ODVÁDĚNÍ DÉMONICKÝCH A TEMNÝCH ENTIT

22.05.2013 09:19

 

(z řeckého ἐξορκισμός exorkismós vyhánění) je náboženský úkon, jímž se z lidí, zvířat či věcí, označených za posedlé, vyhání ďábel nebo jiné temné síly. Tato idea je velice stará a je i v současnosti součástí obřadů mnoha náboženství a nejen jich....
 
Exorcismus, psychiatrie a medicína
Podle pohledu většiny psychiatrů „stav posedlosti“ neexistuje, nebo jinak nahlíženo, to co je z hlediska exorcismu posedlost, má přirozenou příčinu v duševní chorobě.
Méně obvyklý pohled, který není v přímém sporu s náboženskou tradicí, se pouze staví skepticky k názoru, že lze snadno rozlišit případnou posedlost a duševní chorobu, a to především kvůli diferenciální diagnostice, která se dosud nachází v plenkách. Takto je velmi nesnadné rozlišit od sebe různé choroby, které se označují jako schizofrenie, deprese, dyslexie, hraniční poruchy apod.
Výsledky psychiatrie a medicíny vedly naopak i k vývoji křesťanského názoru na posedlost. Dnes se uznává, že řada stavů byla v minulosti považována za posedlost mylně (a část z nich lze i úspěšně léčit). Navzdory tomu exorcismus jako řešení duchovních problémů v praxi mnoha křesťanských církví stále setrvává, pouze je snaha odlišit posedlost od duševních chorob.
 
V dnešní době je slovo Exorcista něčím výjímečným, ale i tak přesto se většina lidí tomuto věnuje během své duchovní práce, patří k tomu samozřejmě známé odvádění duší, čištění prostor a míst od Entit a prokletí. To co můžete vidět ve filmech Vymýtač ďábla nebo Exorcista já dnes v noci prožil osobně, na vlastní kuži a v přímém přenosu, nicméně podělím se o tom, ač můžou mě mít někteří za blázna, skutečně se tyto věci dějí..
¨
 
Vše začalo 1.2. 2013 odpoledním rozhovorem s danou osobou, že něco u ní není v pořádku, že jí něco ovládá mysl, a chce po ní věci, které by jinak nedělala, napojením bylo zjištěno, že v minulém životě se dobrovolně upsala ČERNÉ MAGII A TEMNÝM SILÁM A ENTITÁM a ty si pro ni včera tak jak se kdysi upsala měli přijít, protože ji neustále provázely hlasy "už si pro tebe jdeme", "upsala jsi se nám" apod. Kolem 22:30 mi přišla sms že něco není v pořádku a tak jsem okamžitě jel na dané místo a to co jsem tam uviděl přesně odpovídalo daným filmům.. Ta žena mluvila hlubokým mužským hlasem, měla zlé a temné oči, opravdu démonické, smála se nepříčetným smíchem, utíkala nám z domu s tím, že "jede na výlet", nicméně jsme tedy začali provádět dané sejmutí a odvedení této démonické bytosti a přitom co dělo se s danou ženou bylo až neuvěřitelné, házela sebou po posteli, pak chtěla vyskočit proskleným oknem se slovy, že ji "bereme kamaráda", proklínala nás za to, znovu chtěla proskočit oknem s tím, že na ní "čeká Lucifer", vše trvalo asi něco kolem půl hodiny, odvedli jsme do světla tuto démonickou bytost, která byla opravdu hodně silná, nechtěla se pustit, ale nakonec tedy byla odvedena a ve světle zničena.. Pak jsme celý zbytek noci zůstali vzhůru, kdyby se situace znovu opakovala...Dalším napojením jsme zjistili, že měla na sobě ještě další démonické bytosti a Entity, které jsme z ní sejmuly a vše jsme dočistily během dnešního dne...
Ač zdá se opravdu neuvěřitelné, je to skutečnost a odehrála se v 21. století, takže posedlost temnými bytostmi není výplodem žádné fantazie, ani psychickou poruchou, ale skutečně existuje a my aniž bychom si to uvědomovali si ji přinášíme z minulých životů až do toho současného, proto prokletí, uhranutí ani černou magii neberu na lehkou váhu, protože v poslední době mne čím dál více kontaktují lidé, s těmito příběhy a s pocitem, že je něco ovládá, nebo jsou prokletí nebo místo, kde oni žijí......
 
Merlin