ZÁVISLOST - NA ČEM JSME ZÁVISLÍ?

07.06.2013 18:44

Závislost je stav, kdy jsou lidé podmíněni nějakou nepříjemnou či negativní okolností nebo situací, kterou potřebují nebo si myslí že ji potřebují ke své existenci. Závislost jako taková pak přináší únik právě od všech těchto situací a okolností, které se lidem zdají tíživé, nezvládnutelné, přinášejí jistou úlevu, potěšení nebo nás zbavují bolesti. Vždy za každou závislostí stojí naše negativní emoce jako je strach, sebelítost, sebepodceňování, nesamostatnost, pocit samoty, vlastní nedůvěryhodnost. Závislost je začarovaný kruh, v němž se člověk zmítá, snaží se z tohoto kruhu vystoupit, snaží si dávat předsevzetí, ale v jakékoliv vypjaté situace může opět k této závislosti sklouznout, nemá dost odvahy a silné vůle, aby se ze závislosti vymanil. Není jednoduché ze svých závislostí vystoupit náhle, ale lze toho dosáhnout v případě, že si začneme vážit sebe sama, začneme k sobě přistupovat s láskou, přestaneme trpět pocitem bezmoci, omezené svobody, přestaneme se podceňovat, víc si vážíme sebe sama a milujeme se tak, jako nás miluje Bůh, bezpodmínečně. Není potřeba být na něčem nebo někom závislý, pokud najdeme cestu sami k sobě, ke svému středu, přestaneme být závislí, vnímáme vše kolem sebe jako samozřejmost, nemáme potřebu utíkat od reality do svého světa snů, iluzí. Vše přijímáme takové jaké to přichází, s pokorou, láskou jako zkoušky, lekce naší životní, osudové i duchovní lekce.

Je mnoho druhů závislostí, které nás ovlivňují aniž bychom si sami byli schopni toto přiznat, závislosti jsou otevřené i skryté, některé vnímáme, jiné přehlížíme, pojďme si ukázat příčiny závislostí na vybraných příkladech:

ZÁVISLOST NA RODIČÍCH
Tato závislost vzniká u lidí, kteří svým způsobem využívají potřeby svých rodičů, rodiče je zahrnují přílišnou péčí, financemi, láskou, hmotnými potřebami, starostlivostí, omezují jejich svobodu samostatnosti a rozhodování, poznávání svého vlastního života. Tato závislost se přenáší do dospělosti dnes většinou kolem 30-36 věku, kdy právě tito lidé nedokáží být samostatní a stávají se závislé na svých rodičích, na jejich pomoci materiální, finanční atd. Nedokáží sami vkročit do života, neustále mají pocit že bez rodičů nic nezvládnou, buď ještě stále bydlí s nimi nebo aspoň v jejich těsné blízkosti. Za vším ale stojí jejich strach osamostatnit se, jít svou cestou, nízké sebevědomí, neschopnost být sám sebou nebo nerozhodnost. Nejsou schopni stát se dospělými, jsou stále těmi dětmi, jsou slabí, neschopni se oddělit rodičů a být nezávislí. 

ZÁVISLOST NA ALKOHOLU A DROGÁCH:
Vzniká v momentě, kdy lidé začnou díky svým situacím, zklamáním a bolesti zavrhovat vše, druhé, sami sebe, okolní svět, mají v sobě zlost na všechny a všechno, kolem sebe vidí jen samé překážky a radost ze života, druzí pro ně přestali být přáteli a jedinou útěchou se pro ně stává alkohol. cesta k této závislosti je jednoduchá a příčinou je, že člověk není sám sebou, chce se vyrovnat druhým, vždyť kolikrát slyšíme, "kdo nepije s námi, pije proti nám". Závislost na alkoholu či drogách je způsoben pocitem vlastního selhání, nízkého sebevědomí, strachu, že nás nikdo nemiluje, že jsme nedokonalí a že jsme v životě nic nedokázali. Je to jen vše náhražkou za naši vnitřní bolest, strádání a osamocení, nesnášíme a nemáme rádi sami sebe,utápíme se v sebelítosti, klamu a iluzi.

ZÁVISLOST NA JÍDLE:
Tato závislost vzniká a projevuje se v případech, kdy nás ovládá strach z neúspěchu, stres, jakákoliv krizová situace, hádky, stejně tak jako u jiných závislostí. Energii, kterou vydáme v těchto situacích máme potřebu dostat zpět, ovládá nás strach z nedostatku, z nedostatku všeho, bojíme se že může o mnohé přijít, vytváříme si zásoby jídla, máme neustálou potřebu jíst z nedostatku vnitřní spokojenosti, souladu, nejsme sami sebe uvnitř v rovnováze, postrádáme klid a vyrovnanost, chybí nám energie, kterou můžeme využít jinak a prospěšněji, za vším jsou emoce a strach lítosti, křivdy, zrady, samoty, opuštění. Chybí nám sladkost života, radost z něho, hodnotíme ho jako neúspěšný.

ZÁVISLOST NA HRÁCH:
Závislost na hrách má svůj hlubší význam, stále častěji se objevuje u dnešních dětí, základním faktorem proč vzniká tato závislost je pocit, že nejsme milováni druhými, útěk od problémů do virtuálního světa, pocit prázdnoty, nespokojenosti, nezájmu o cokoliv kolem nás, nízké sebevědomí, sebehodnocení, narušené vztahy v rodiče, touha nevidět a neslyšet okolní svět, problémy, přílišné nároky, které jsou na nás kladeny. zase a opět je to jen únik, únik od nás samých. Utíkáme do virtuálního světa, kde jsme vzory, jsme hrdiny, jsme uznáváni, milováni, dokážeme vše, vše co nám ve skutečném světě chybí - láska, pochopení, ocenění..

ZÁVISLOST NA PARTNEROVI:
Vzniká opět z našeho strachu opuštění, osamocení, z naší vnitřní prázdnoty, touze mít neustále péči, lásku, přítomnost druhých. Nedokážeme být sami se sebou, ve svém středu, milovat sami sebe, zvládat být sami a přesto mít kolem sebe přátele nebo osoby, které jsou nám blízké, jsme vnitřně prázdní a vyprahlí. Toužíme vlastnit, mít jen pro sebe. Je to projevem naší nedostatečné lásky a svobody k sobě samým, být spjati jen sami se sebou. Vnímáme svět jako něco bolestného, každá bolestivá situace není pro nás motivací začít u sebe, vyhledáváme jistotu a oporu v novém partnerovi, chceme ho vlastnit, odříznout od okolního světa a mít hojen a jen pro sebe.

Mezi další závislosti patří také "ZÁVISLOST NA SEXU," GAMBLERSTVÍ, LÉCÍCH, WORKOHOLISMUS, INTERNETU, ZÁVISLOST POMOCI DRUHÝM apod." Všechny však mají stejného jmenovatele "STRACH." Strach z nedostatku materiálních hodnot, financí, lásky, uznání, převládají v těchto závislostech všechny negativní emoce jako žárlivost, sebelítost, samota, opuštění, křivda, nepochopení. Trpíme pocitem, že pokud něco z toho co nám chybí nebudeme mít, náš život bude postrádat smysl, radost, štěstí, ale my sami jsme těmi, kteří si toto vše blokují a uchylují se k nejrůznějším závislostem, těm lehčím i těm vážnějším. Nemilujeme a nepřijímáme sami sebe, jsme odkázáni na druhé, namísto hledání vlastní cesty uvnitř sebe, chybí nám sebepřijetí, sebeláska a sebepochopení, že my jsme těmi, kdo nakonec zůstanou s námi, jen my můžeme žít sami se sebou, nepotřebujeme závislosti k tomu, abychom naplnili sami sebe, nemusíme se neustále točit v bludném kruhu, máme možnost najít v sobě odvahu, sílu a vůli překonat tyto závislosti a stát se nezávislými na všech a všem okolo nám...stát se sami sebou... PŘÍTOMNOU BYTOSTÍ...

Merlin