VÍRA - PROČ JSME PŘESTALI VĚŘIT?

11.06.2013 12:16Včera večer před usnutím mi vyvstala jedna myšlenka, která je víc než patrná nejen v posledních dnech, ale týdnech a měsících a zasahuje i do minulosti, tou otázkou je "proč se ztratila víra v nás" Lidé přestali věřit, přestali věřit všemu, co nekoresponduje s jejich očekáváními a touhami. Přestali věřit v lásku, přestali věřit v to, že se může jejich život změnit, přestali věřit, že oni sami jsou tou změnou. Někteří přestali věřit vůbec a jejich život se stává spíše bojem o přežití, než naplněním, všude jen očekávají nepříjemnosti, negativitu, jiní věří jen tomu, co vidí nebo slyší, nechtějí znát skutečnou pravdu,jež je skryta někde v pozadí. Někteří přestali věřit v Boha, sílu a energii jež on tvoří, vždyť dopustil by snad Bůh, abys se zde na Zemi dělo to co se děje? Lidé si přestali věřit navzájem, namísto víru v druhé se naučili posuzovat druhé z aktuální situace, jejich chyby, nedostatky, nesplněná očekávání, lidé přestali věřit sami sobě.
Včera mi bylo sděleno že ve mě někdo věřil, věřil že Merlin existuje, ale zklamal jsem ho. Ano Merlin existuje, ale on jako osoba jež zde byla v dávných dobách se již nikdy nevrátí, vrátilo se jeho vědomí, moudrost, učení a magie, jeho duše. Mé články a příspěvky nejsou proto, aby jedny kritizovali, posuzovali nebo odsuzovali, ale ukázaly i odvrácenou stranu toho, v co tady lidé vlastně věří a v co se naučili věřit, názorným příkladem je článek "o esoterice, nad kterou se stahují temné mraky." Pokud okamžitě neposkytnu pomoc někomu, kdo mne o to požádá, není to proto, že nechci pomoci, je to tom, že člověk má přijmout nejdříve sám sebe, zjistit příčiny a důsledky toho jak žil, jak se choval, co způsobilo, že je tam kde je teď. I o tomto jsou mé příspěvky zde, mají být inspirací, k tomu, v co věříme, čemu a komu věříme, kým se necháme ovládat a manipulovat, co chceme dokázat, ukazují jen směr, je na každém kdo tyto příspěvky čte jak se rozhodne, zda bude chtít projít svou životní, partnerskou, finanční nebo pracovní změnou, nebo zda zůstane stát na jednom místě a čekat, že zázrak přijde sám.
Lidé se naučili vnímat pravdu a věřit tomu, co jim velí jejich vědomá mysl, zapomněli na svou intuici, na hlas svého srdce, přestali mít víru v sebe, že dokáží změnit sebe a v návaznosti na tom, že se začne měnit i jejich okolí. Bolestné a šokující situace, které se jim stanou jsou ale pro ně výzvou, aby měli víru v sebe, v Boha a změnili co stejně již dlouho změnit chtějí, ale chybí jim k tomu odvaha, jejich vnitřní síla. Lidé si neuvědomují, že si kolikrát přejí věci a děje, jež se jim po čase začínají naplňovat, ale ne vždy jen pozitivními situacemi a zkouškami, ale především těmi negativními, těmi bolestnými. Lidé právě v těchto situacích ztrácí víru, přestávají věřit, naopak obviňují druhé ze své bolesti, svých neúspěchů. Lidé se naučili slepě věřit dogmatům, poučkám, zaručeným radám, protože co se snáze získá v životě? Přece to, co jde získat nejrychlejší, nejspolehlivější a nejzaručenější cesto, na čem se dá ušetřit, z čeho se dá vytěžit. 
Lidé přestali být sami sebou, nevidí kolikrát to co je před nimi, věří jen tomu, že tráva je zelená a nebe modré. Nevěří těm, kteří jim ukazují skutečnost a pravdu, ale věří těm, kteří je manipulují, vedou jedním směrem jako poslušné ovečky. 
Pro některé jsem egoista, jen chlap, s nulovým sebehodnocením, smutný, arogantní a na spoustu věcí jsem zapomněl... "každý má právo na svůj názor," Své názory, nikomu nevnucuji, každý ať si nejen o mě, o mých příspěvcích udělá svůj vlastní obrázek, mám víru v sebe, mám víru v Univerzum, Boha a jejich podporu, ať je má cesta, životní poslání jakékoliv, neztrácím víru v sebe sama.
Pokud přestanete věřit sami sobě, začnete postrádat i smysl svého života, jeho naplnění, poslání, vaše lekce, zkoušky, váš život se stane prázdným, nešťastným a neuspokojivým. Lidé se naučili žít materiálními hodnotami, lásku snížili na manipulaci, stejně tak jako přátelství, naučili se posuzovat druhé, aniž by je kolikrát znali, nebo se s nimi setkali osobně, naučili se žít vlastním prospěchem na úkor jiných.
Vše je ale jen a jen o lidech, mnozí se díky těmto článkům poznávají, snaží se něco u sebe změnit, jiní nad ně mi mávnou rukou, ale po čase sami zjistí, že je jejich vlastní život nenaplňuje. Pokud lidé začnou více věřit sobě, Zákonům přírody i Vesmíru, mohou věřit i druhým. Každý má právo věřit v to co chce, ale jen do okamžiku než ho jeho víra v to co věřil opět zklame....

Merlin