VĚDĚT A UVĚDOMIT SI - JAKÝ JE V TOM ROZDÍL?

19.06.2013 14:49

Jaký je vlastně rozdíl mezi "vědět" a "uvědomit si?" Rozdíl mezi těmito dvěma slovy existuje a je zcela jednoduchý. Od dětství se učíte co je dobré vědět tak, abyste to mohli uplatnit ve svém životě, málokdo vám však také řekl, že je spousta věcí, které je důležité uvědomit si, tak abyste je mohli ve svém životě opravdu uplatňovat. Chci se na to nyní podívat ale z té duchovní stránky, než z té běžnější, která je zavedená v životech. 
Vědět z duchovního pohledu znamená, že něco "víte", víte jak fungují Vesmírné zákony, víte co znamená a jak funguje karma, zákon přitažlivosti, zákon příčiny a důsledku. Víte, tedy je pro vás důležité to vědět. Je to ale pouze z té teoretické stránky vašeho života, vaše vědomá mysl, ale i podvědomí "ví" o tom, že pokud uděláte chybu, je potřeba hledat cestu k její nápravě, "ví", že pokud někoho posoudíte nebo odsoudíte, to stejné se může stát i vám. Často se s tím setkávám při konzultacích, kdy probíráme daná témata a situace, které svazují člověka, vždy se mi dostane odpovědi "to co říkáte, já vím," tzn. je pro toho člověka dobré vědět, kde se stala chyba, omyl, kde zapracoval strach, obava a nejistota, ale už je ten daný problém, že člověk to "ví," ale už si to neuvědomuje. V tomhle je tedy ten podstatný rozdíl.
Člověk ví spoustu zákonitostí, svých chyb, omylů, ublížení, ale díky svému stávajícímu strachu, obavám a vnitřní nejistotě není schopen si to plně uvědomit a proto se může stát, že je pro něj daleko složitější danou věc, situaci nebo reakci napravit, jeho strach ho tolik svazuje, že člověk se cítí jakoby ochromen, neschopen činu, nápravy, odpoutání se, odchodu z této situace.

Příklad "vědět, tedy já vím":
Máte partnera, který vás neustále ponižuje, kritizuje, vyčítám vám své vlastní chyby, nedostatky, manipuluje s vámi. Vás osobně to ničí, svazuje, začínáte si sami sobě vsugerovávat, že vlastně on má pravdu, že opravdu jste takoví jaké vás vidí on. Dostáváte se do pasti svých vlastních myšlenek. Nevíte kudy kam a tak vyhledáte pomoc. Na konzultaci se dozvíte pravou příčinu toho, co se vám děje, a vaše odpověď je "já vím." tady vzniká zásadní rozdíl mezi "VĚDĚT" a "UVĚDOMIT SI." Na dané konzultaci si slíbíte, že se z těchto pout vymaníte, že dokážete v sobě najít odvahu a vnitřní sílu a ze vztahu odejít, ale po skončení konzultace, po návratu domů se začnete ubezpečovat, že to opravdu uděláte, ale poté jakoby jste na to zapomněli, neuskutečníte nic a i nadále zůstáváte svázání nejen svým vlastním strachem, nedostatečnou odvahou a vnitřní sílou, ale i stávajícím vztahem.

Naopak je tomu u "UVĚDOMIT SI." Tady zjistíte příčinu toho, co se vlastně stalo, co bylo příčinou vašeho současného problému, pochopíte souvislosti, děje i situace, "uvědomíte si," kde jste vlastně i vy sami udělali chybu, omyl, který vás stal např. vztah, pozici v zaměstnání, přátelství. Tedy ne jen, že "už víte," ale "uvědomujete si to," a jste rozhodnuti s tím něco udělat, tedy jste schopni v sobě najít svou vnitřní sílu, odvahu, připustit vaše chyby, a hledat cestu k jejich nápravě, k očištění sebe sama, svého srdce od nánosů emočních jedů, odpustit a zpracovat..

Příklad "uvědomuji si":
je to stejný příklad jako výše napsaný, avšak s jiným koncem. Máte partnera, který vás neustále ponižuje, kritizuje, vyčítám vám své vlastní chyby, nedostatky, manipuluje s vámi. Vás osobně to ničí, svazuje, začínáte si sami sobě vsugerovávat, že vlastně on má pravdu, že opravdu jste takoví jaké vás vidí on. Dostáváte se do pasti svých vlastních myšlenek. Nevíte kudy kam a tak vyhledáte pomoc. Na konzultaci se dozvíte pravou příčinu toho, co se vám děje, a vaše odpověď je "já si to uvědomuji." Na dané konzultaci si slíbíte, že se z těchto pout vymaníte, že dokážete v sobě najít odvahu a vnitřní sílu a ze vztahu odejít, po příchodu z konzultace ovšem nesedíte svázáni svým strachem a nejistotou, bez vnitřní síly, ale začínáte jednat, chcete se vymanit z těchto pout, protože si to již "plně uvědomujete" a víte, že nadále v takovém vztahu setrvávat nemůžete, odejdete z něj, najdete cestu ke svému vnitřnímu klidu, k sobě samému a postupným uvědomováním dalších souvislostí pochopíte, že jste udělali to nejlepší co jste mohli ať už v dané chvíli pro sebe, ale zároveň i pro partnera. najdete cestu, protože si to uvědomujete...

Jiný příklad je z podobné situace, avšak s tím rozdílem, že nebylo ublíženo Vám, ale ublížili jste Vy sami... Ublížili jste a zranili svého partnera, přítele, kolegu, v danou chvíli vám to tak ani nemusí připadnou, z dlouhotrvajících, neřešených problémů, které sice dávali najevo že existují jste si ale nic nedělali, až do chvíle, kdy vše spustí malý nepatrný problém, vše se zvrhne v jednu velkou hádku, ve které nejen padají argumenty, ale ke konci výčitky, osočování i nadávky, jste neústupní a s přítelem, partnerem nebo kolegou se rozejdete. Vyhýbáte se jim, abyste nemuseli ukazovat svou chybu, že jste vy těmi kdo ublížili, ale až do chvíle, kdy sami najednou zjistíte a pochopíte, že jste skutečně ublížili a chcete najít nápravu. "Uvědomíte si" v plném rozsahu své chyby, přijmete je a sami sebe aniž byste jste se odsoudili postavíte do situace, kdy danou chybu, slovo nebo čin chcete napravit. Víte, že to není jednoduché za druhým přijít a omluvit se, je důležité mu vysvětlit, kde jste Vy sami udělali chybu, kterou jste dotyčnému oblížili, nebojíte a nemáte strach si ji přiznat otevřeně i před ním. I tady si "uvědomujete," že vlastně nemáte co ztratit, spíše jen získat, rozhodli jste se své uvědomění přenést do praxe, tedy napravit svou chybu. Mnohdy býváte překvapení z reakce druhého, kdy i on je schopen přiznat na oplátku svou chybu, kterou udělal vůči vám, dojde ke smíru a odpuštění... ve vztazích tohle platí obzvláště, proto aby lidé měli možnost vyléčit svůj vztah k druhým.

Zásadní rozdíl tedy mezi "VĚDĚT" a "UVĚDOMIT SI" spočívá v tom, že zatímco v prvním případě víte jen teoreticky bez možnosti to vyzkoušet ve svém životě, spíše na to zapomenete, nebo odsunujete na později, protože vám chybí odvaha, vnitřní síla nebo jistota, ve druhém případě, již víte, že máte možnost, sílu, odvahu danou chybu napravit, nelpíte na výsledku, víte, že v tu chvíli děláte to nejlepší, protože jste si "uvědomili," uvědomili jakou cenu má vztah k partnerovi, příteli, kamarádovi nebo kolegovi, ale i k rodině a dětem, pochopili jste, že znovu již ty stejné chyby opakovat nemusíte, protože jste si je uvědomili, přijali a rozhodli se je jednou provždy napravit, uzavřít a rozpustit..........

Merlin