UZDRAVOVÁNÍ BOLESTI Z MINULOSTI....

01.07.2013 08:49

Každá bolest, kterou v životě prožíváte, ať už z jakékoliv životní situace, či děje, je jev, který můžete vědomě i nevědomě pociťovat, prociťovat ale i potlačovat. Každý z vás se během života dostane do spousty situací, ze kterých nevychází zrovna jako vítěz, ale spíše si odnáší bolest, hořkost, křivdu, a šrámy na duši jak se lidově říká....
Celý Váš život je o učení se, o duchovním růstu, o prožívání bolesti, skrze kterou můžeme napravovat své chyby a omyly, urovnávat spory, odpouštět, nehledat viníky či nebýt sami obětí. Vaše duše nejsou ničím vázány, ani bolestí, ani smutkem, ani ublížením druhým nebo sobě samotným, jsou milující a všechny na stejné úrovni.
Nejvíce bolesti pramení z mezilidských vztahů zde na Zemi, z partnerských, rodinných, ale i pracovních a přátelských. Nejvíce bolesti a tedy nejvyšší možnost svého růstu máme při ztrátě blízké osoby, tedy jejího úmrtí, kdy se právě touto bolestí srovnáváme sami se sebou, s tím, že daný člověk odešel, uzdravujeme se, ale i smrt je jen další cestou ve vývoji duše. tato bolest nás uzdravuje tím, že přijímáme život jako dar, jsme schopni odpustit staré křivdy, urážky jež nám tito blízcí v životě mohli způsobovat.
V partnerských vztazích je uzdravování bolesti možnost připustit si, že i my jsme chybovali, nejen partner, jsme schopni naše chyby otevřeně pojmenovat, poučit se z nich, schopnost nalézt cestu sami k sobě, odpustit partnerovi, přestat mít pocit vlastnictví, vnímat že bolest je procesem uzdravení našeho nitra, našeho srdce.
I když je právě tato bolest jednou z největších, je pro nás také ale nejpřínosnější...naučíme se díky tomu jiné, nové partnery, ale i ty minulé vnímat jinak, protože jsme schopni naši minulou bolest uzdravit tak, aby již znovu nepřicházela.
Ne však každý je schopen se s touto bolestí vypořádat, někdo se v ní neustále točí, více uvrtává namísto toho, aby se uzdravoval, bez uzdravení z této bolesti člověk nemůže pokračovat dál, protože i když najde nový vztah, vše může být po čase stejné, ne-li horší, stejné chyby, stejné nedorozumění, stejné scénáře, k uzdravení nedošlo, a může opět přijít bolest, ale v daleko horší podobě. 
Znám spousty lidí, kteří namísto uzdravení této bolesti, vyhledávají naopak ještě další, nedokáží se srovnat s rozpadem vztahu, odpustit, vyříkat si spousty věcí, svých pocitů, ale naopak jen utíkají a utíkají před zodpovědností a jejich bolest se neuzdravuje, ale naopak prohlubuje.
Uzdravení bolesti z minulosti lze dosáhnout vždy, je důležité přijmout sami sebe jako případný zdroj této bolesti, protože vždy bolest dojde na oba partnery, ne jen na jednoho. pochopit, proč tato bolest přišla, co bylo její prapůvodní příčinou, co k ní vedlo, zda nespokojenost, přílišné požadavky, napětí, stres, touha vlastnit partnera či jiné okolnosti.
Pokud se Vám podaří tuto bolest přijmout a pojmenovat, máte jedinečnou možnost se uzdravit, uzdravení není záležitost několika dnů nebo týdnů, ale uzdravit se lze, jde jen o to umět v sobě najít svou vnitřní sílu, odhodlanost, odvahu a jistotu, že k uzdravení dojdete, tedy od prvopočáteční bolesti až k celkovému uzdravení, protože tak jste potom schopni vnímat vše nové, jako uzdravení, vyléčení, bez jakéhokoliv pocitu bolesti...naučily jste se odpouštět druhým, naučily jste se odpouštět sami sobě...naučily jste se, že každý má právo na svůj život i názor, na každé své rozhodnutí, klíč k vlastnímu uzdravení máte každý ve svých rukou, stačí jen chtít tímto klíčem otočit a otevřít truhličku ke svému uzdravení... Pamatujte, že největším lékem na úspěšné uzdravení je láska, láska k sobě, láska k druhým...bezpodmínenčá láska....

Merlin