TEMNÝ STÍN NAD EZOTERIKOU II.

23.06.2013 09:49

V minulých příspěvcích o ezoterice jsem se zmiňoval a poukázal na určité ne zrovna čisté praktiky některých léčitelů, věštců, kartářů, mágů a čarodějek. Dnes kdy je "MAGICKÝ ÚPLNĚK" ale chci otevřeně spíše znovu poukázat na nečisté praktiky lidí, pohybujících se v ezoterice.
"UPOZORŇUJI!!!," že je tímto neodsuzuji, ani neposuzuji to co dělají, neboť oni jsou zodpovědni za svá jednání, ubližující druhým, ale zároveň i sami sobě, o to víc že mohou být zastaveni Vesmírem ve svém konání a to nejen jakoukoliv vážnou nehodou, ale především vážnou a mnohdy pro ně nevyléčitelnou nemocí, podle stupně zatížení, které na sebe uvrhnou.
Problém spočívá v tom, že každý kdo si uvědomuje své schopnosti, svou moc a postavení pozapomíná na to, že jeho vlastní moc, duchovní ego ho mohou pohltit. Ve své touze být bohatší, mít víc než mají doposud, ukazovat svou moc a nadřazenost nad ostatními (ne ale všichni ezoterici) začínají se svými klienty manipulovat a to doslova a do písmene. Řídí jejich životy mnohdy až na hranici "černé magie."
V uplynulých měsících jsem řešil několik takových případů, kdy právě "lidé duchovní" zabývající se léčitelstvím, regresemi, věštěním, čištěním, karmou atd. zcela zjevně a evidentně manipulují s lidmi, kteří u nich hledají pomoc. Bohužel většina těchto lidí vzhlíží ke svému učiteli s takovou úctou až na samé hranici zaslepenosti, neposlouchají názory druhých, protože jim nevěří, berou to jako útok na svého "učitele."
Sami si ale neuvědomují jak moc jsou svým učitelem manipulováni a setkal jsem se s tím ve vlastní zkušenosti, kdy na mne bylo učiněno napojení bez mého souhlasu a nasazen program na ztrátu mých schopností, i takovéto praktiky se skutečně dějí mezi "kolegy" Navzájem se osočují, urážejí, jdou proti sobě, bojí se silnějších, konkurence. Tito lidé přehlížejí varovné signály, hltají s oddaností svého učitele nebo toho kdo jim má pomoct a neuvědomují si, že se stávají loutkami, a proč????
Protože tento učitel, lektor se snaží manipulací a zasazením programů do mysli těchto lidí udržet si svou klientelu z důvodů, aby se k němu neustále vraceli a hledali u něj pomoc. Není žádný problém formou uřknutí nebo uhranutí, ale i kletby tyto lidi uvrhnou do partnerských problémů, pracovních, životních, nasadit jim program o neúspěchu, rozpadu vztahu, zastaví jejich duchovní růst a to jen proto, aby neustále chodili k němu, on je měl možnost čistit, radit jim, léčit je a navádět, ale v mnohých případech se život těchto lidí k lepšímu nemění, právě naopak- "zhoršuje se." Lidem se přestává dařit, energeticky jsou zcela pod vlivem nízkých vibrací, jsou podráždění, unavení, zaslepení, mají problémy se svým zdravím - především psychikou, mají partnerské i rodinné problémy, cítí se vyčerpaní a mohou se jim častěji stávat negativní situace a děje.
Co však je podstatnější a mnohým začínajícím duchovním lidem skryto jsou praktiky, kdy právě tito učitelé, léčitelé, věštci a čarodějové narazí na stejně duchovně vyspělého člověka s mnoha schopnostmi, navíc mnohdy o duchovnější úroveň než jsou oni sami a ze svého strachu, ponížení, že by právě ti druzí byli lepší a připravily je o jejich klienty začnou "ZCELA UVĚDOMĚLE A PROMYŠLENĚ!" přesvědčovat a zrazovat dané osoby od jejich poslání, snaží se zastavit jejich činnost, manipulací hraničící až s černou magií se snaží je zbavit jejich schopností a zcela je odstranit!!!!!
Není to můj výmysl, ale tohle se skutečně děje, v posledních dnech jsem řešil několik takových případů u svých kolegů nebo lidí, kteří mají schopnosti, chtějí pomáhat druhým, jsou vnitřně silní a chtějí jednat čestně. 
Nejjednodušším způsobem je od takovýchto "ezoteriků" odejít, porušit s nimi veškeré styky a vyhledat pomoc, aby nebyli i nadále pod jejich manipulací. V dnešní době je opravdu těžké uvěřit tomu, kdo vám slibuje pomoc, ale uvedu pár varovných signálů jak poznáte že se nejedná o čestně založeného duchovního rádce, učitele, věštce, léčitele nebo čaroděje, ale jen o ty, kteří se snaží na vaší bezmocnosti, důvěřivosti a naivitě mít zisk.

VAROVNÉ SIGNÁLY:

- snaží se vám za každou cenu pomoci a svou pomoc vám vnucují, nerespektují vaši svobodnou vůli
- jen oni vám dokáží pomoci, nikdo jiný
- pokud objeví vaše schopnosti nebo dary, snaží se vás jakoukoliv formou zastavit nebo odradit
- nerespektuje etiku a sděluje vám informace, které ve vás budí strach, šok, obavy a nejistotu
- vyhrožuje vám, že pokud neuděláte co vám řekne, budete mít z toho problémy
- po každé jeho návštěvě, semináři či konzultaci máte osobní problémy, zdravotní, partnerské i finanční a vás stav se nelepší ale spíše zhoršuje a neustále máte potřebu ho vyhledávat
- vědomě se napojuje na vás bez vašeho souhlasu nebo na vaše blízké
- snaží se vás odradit od vašich rozhodnutí, protože jen jeho jsou ta správná a nejlepší pro vás
- nedokážete se od něj odpoutat a jít někam jinam, snaží se vás neustále přitáhnout zpět

Tohle je jen pár varovných signálů pro vás, Vy sami se tak zbytečně vyhnete svým problémům, ať už v osobním, partnerském nebo duchovním životě...

S láskou Merlin