SVOBODNÁ VŮLE

11.06.2013 06:45

Před pár dny byla tady na Fb ale i soukromě položena otázka "Co je vlastně svobodná vůle?" Svobodná vůle je svobodné rozhodnutí nás samých v situacích, před které jsme postaveni. Je to rozhodnutí vyplývající z vůle, která není ničím svazována, z vůle, při které chápeme a přijímáme, že naše rozhodnutí může změnit náš život, ale i životy druhých. V dnešní době je ale naše svobodná vůle potlačována a omezována nejen naším Egem, ale především naší vědomou myslí, která vytyčuje hranice našich rozhodnutí. Mnohdy činíte rozhodnutí, která vás nenaplňují, jen proto abyste neublížili druhým, nesvobodně tedy rozhodujete o sobě samých. Lidé si často pletou a zaměňují svobodnou vůlí s vůlí, jež činí ve svůj vlastní prospěch, mnohdy slýchám "budu dělat to co jen chci dělat, budu říkat jen to co chci říkat, budu vidět a slyšet to co chci jen vidět a slyšet...." Toto není svobodná vůle, ale vůle ohraničená naší vědomou svazující myslí, protože přestáváme vnímat to, co je za pozadím všeho našeho rozhodnutí.
Svobodná vůle naopak přichází, kdy dokážeme přijmout nejen pozitivní, ale ve směs hlavně ty dnešní negativní situace, jsme postaveni do situace, kdy něco přijde a stojíme před rozhodnutím jak tuto situaci vyřešit v tu danou chvíli. Máme vždy dvě možnosti, tou první je nesvobodná vůle a naše vědomá mysl, která nám radí "udělej to tak, aby to pro tebe mělo co nejmenší následky," tedy cestou nejmenšího odporu, druhá je naše svobodná vůle, která nám říká "udělej to tak, aby to dopadlo ve prospěch všech , tedy tebe i druhých..." Toto je svobodná vůle.
Svobodnou vůli ať už vědomě či nevědomě v sobě často potlačujeme, nedokážeme se rozhodnout v tu chvíli jak nám velí naše duše, podvědomí, intuice ale spíše nasloucháme svému rozumu, vědomé mysli a potlačujeme tím vlastně sami sebe.
Nesvobodná mysl má za následek, že setrváváme v zaměstnáních, která nás více či méně nebaví, je na nás vyvíjen čím dál větší tlak ze strany jak kolegů tak nadřízeného, stáváme se loutkou, která nemá svobodnou vůli, svazuje ji totiž vědomá mysl a ta probouzí strach, "najdu nové zaměstnání, když to staré opustím?" to je nejčastější otázka všech, pokud se ale bude člověk - tedy "přítomná bytost" řídit svobodnou vůli, nebude pociťovat strach o sebe, bude mít pevnou víru, že její rozhodnutí je to nejlepší pro její nový životní směr, cestu. Bude vědět, že když odejde z tohoto zaměstnání, brzy najde lepší, to které ji bude naplňovat. Stejně tak to platí i ve vztazích, i zde je důležité se umět svobodně rozhodnout, zda chcete zůstávat ve vztazích či z nich odejít. Nezaměňujme to však s nesvobodnou vůlí, vědomou myslí a strachem, které nás pouze nutí ke zkratovitým jednáním. Svobodná vůle odejít ze vztahu znamená, že partner nás již vše naučil, dovedl nás přesně tam, kam nás dovést měl, svůj úkol splnil...
Svobodná vůle je o naplňování vašich snů, přání, kdy netlačíte na výsledek, nepřetrvávají u vás očekávání, zklamání, ale přijímáte vše jako novou výzvu, nový nádech ve svém životě. Svobodná vůle nepotlačuje, nesvazuje, nemanipuluje a neomezuje. Svobodnou vůli má každý, jen ji nedokáže využívat ve svém životě, nedokáže se vymanit z pout toho, co ho ve skutečnosti svazuje, žije v iluzi, že jeho rozhodnutí jsou svobodnou vůlí, ale opak je pravdou, ve většině případů se rozhodujeme na úkor sebe sama vůči druhým, bez jakéhokoliv náznaku, že oni rozhodují za nás, ne "my sami za sebe."
Každý z Vás zažil situace, kdy byl postaven do situace se slovy "a teď se rozhodni... buď já nebo....????" Zamyslete se a zapátrejte, kolikrát v životě jste udělali rozhodnutí, která nekorespondovala s tím, co jste cítili uvnitř, kolikrát jste udělali unáhlená a zbrklá rozhodnutí bez možnosti se svobodně rozhodnout, projevit svou svobodnou vůli??? a nakonec jste svých rozhodnutí litovali a strávili spoustu času přemýšlením, jak svá rozhodnutí změnit nebo napravit.
To jak naložíte se svou svobodnou vůlí je čistě jen na vás, je to o cestě sebepoznání, vnímání toho, kým doopravdy jste, jakou máte pro sebe vlastní hodnotu a ocenění, pokud budete naslouchat svému vnitřnímu hlasu, neříkat "já to dokážu," ale více budete projevovat svou svobodnou vůli, váš život se může stát svobodnějším, lehčím a radostnějším. Čím více však svou svobodnou vůli budete omezovat a potlačovat, i nadále váš život bude nesvobodným, svázaným a potlačeným...
Všichni toužíte po změnách k lepšímu, k vyššímu poznání, pochopení smyslu života, ale pravá cesta začíná vždy u Vás, Vy jste těmi, jež mohou u sebe projevit to, co je podstatou jejich samých - jejich duše....

Merlin