STRACH, ZLO... TEMNOTA vs. SVĚTLO

01.10.2013 20:40
V mém dnešním zamyšlení se chci zaměřit na dnešní všudypřítomný strach a zlo, které se šíří zprvu samozřejmě potichu, ale čím dál více se začíná projevovat v plné síle a razanci.
Proč tomu tak vlastně je? Proč zlo a strach, když se spojí dohromady dokáží vyvolat řetězovou reakci přeskakující jak jiskra z člověka na člověka, z rodičů na děti, z partnera na partnera? Mnozí stejně jako já si tuto otázku již pokládají několik dní, lidé mají těžk...ý, svíravý pocit kolem žaludku, nevědí co se s nimi děje a co se děje kolem nich, jen kolikrát v tichosti zírají na všechnu tu zášť, nervozitu, podrážděnost kolem sebe a ptají se sami sebe i ostatních "Proč?"
Já osobně to vnímám jako kdyby Temnota začínala vítězit nad světlem, jako kdyby získávala na síle, dařilo se jí čím dál více na svou stranu strhávat lidi, skrze jejich strach a emoce, ale osobně to spíše vnímám tak, že lidé se jakoby odklánějí od světla, Boha, andělů Vesmíru, jako kdyby opět po desetiletích znovu nalézali hodnoty svého života v materiálních a hmotných statcích, v úspěchu, v penězích, moci a bohatství.
Posledním takovým bojem mezi světlem a temnotou byla II. světová válka, kdy se obě tyto strany utkaly a po několik desetiletí až na malé mocenské roztržky a války převládalo světlo, nicméně s nástupem nového 21. století jakoby se znovu temnota snažila dosáhnout svého vrcholu, trh je přesycen zbožím, lidstvo a vývoj se již pomalu nemá kam dál posouvat, lidé zatoužili jen po materiálních hodnotách, úspěch a bohatství se řadí na první místa v žebříčku hodnot, peníze se mocensky snaží ovládat svět a z lidí se stávají otroci, kteří bez špetky radosti docházejí do zaměstnání, aby vydělaly peníze, které pak stejně musejí utratit za složenky, dluhy a jediné co se od nich dozvídáte je neradost, strach o svou budoucnost a perspektivu, jsou jen zahlceni starostmi a povinnosti, chybí v nich energie, láska, dobrota a probouzí se v nich závist, strach, posuzování a odsuzování druhých...
A tohle je přesně ten záměr Temnoty, která tak oslabené jedince ještě více žene do většího strachu, obav a nejistoty, kdy se život lidí pomalu stává bojem o přežití, radost vystřídala neradost, lásku vztek a nenávist a lidé se pomalu ale jistě opět odklánějí od své božské podstaty, sami od sebe, od Boha jako všudypřítomné energie...
CO SE JEŠTĚ BUDE MUSET STÁT, ABY SE LIDSTVO OPĚT PROBUDILO???????
Jediné co vím, že Temnota v tuto chvíli má velkou převahu, nicméně lidé zde na planete mají možnost očištění a konečného probuzení, to že se otevírají portály a brány neznamená, že se neotevírají brány i z jiných, temných světů, neboť tyto dvě strany SVĚTLO-TEMNOTA vědí o sobě, vedou spolu nekonečný boj o konečné vítězství, ale je zapotřebí vnímat co je vlastně pro nás dobré, ono je vždycky snazší spadnout dolů, obviňovat druhé, sebe litovat, žít ve strachu a obavách ale neschopný pro to cokoliv udělat, ale lidstvo postrádá odvahu, bojovnost, lásku, pokoru a tohle je třeba v lidech probudit, aby byli schopni si to uvědomit, že jedině oni sami mohou napomoci a postavit se Temnotě a zlu a nechat v sobě zvítězit lásku, světlo, pokoru a dobrotu... Pokud se o radosti, lásce, probuzení bude jen mluvit avšak bez jakéhokoliv dalšího vývoje nebo posunu, lidstvo nedosáhne toho, aby světlo zvítězilo, protože stále budou ovládání strachem, záští, nesvobodnou vůlí, Egem...Ani Bůh, ani andělé nezasáhnou do událostí následujících týdnů a měsíců, jen my lidé na této planetě máme možnost s tím něco udělat a najít to skutečné PROBUZENÍ NÁS SAMÝCH V SOBĚ A VES VÝCH SRDCÍCH...

Merlin