RESPEKTUJTE SVOU VNITŘNÍ MOUDROST

30.09.2013 07:22

Máte v sobě moudrost, která vyvěrá přímo z Boží studny nekonečného vědomí. Vaše nápady přicházejí ze stejného místa jako objevy těch nejgeniálnějších lidí, kteří žili na této planetě. Máte přístup ke stejnému Zdroji jako kdokoli jiný.

 

My andělé vás dnes žádáme, abyste své vnitřní moudrosti důvěřovali a ctili ji. Víte, která cesta je pro vás nejlepší, i když lidé kolem vás tomu nerozumějí. Vaše intuice dokonale odpovídá vaší situaci, názory druhých nikoliv.

Pokud si nejste svými nápady nebo myšlenkami jisti, můžete nás anděly vždycky požádat, abychom vám potvrdili nějakým znamením, že se nemýlíte. Čím více se řídíte hlasem své vnitřní moudrosti, tím více budete mít příležitostí, abyste mohli plně rozvinout svou víru v Boha, což je jediný základ pravého štěstí.

 

 Myšlenka pro tento den

Důvěřuji své vnitřní moudrosti, která je jedno a totéž co univerzální Boží moudrost. Vím, co je pro mě nejlepší. Naslouchám názorům druhých, ale vždycky ctím svou intuici, která mi umožňuje přístup k mé vlastní moudrosti.

* * *

- z knihy Rady andělů na každý den, Doreen Virtue