PROČ NEUSTÁLE HLEDÁME LÁSKU A DOKONALÝ VZTAH?

01.07.2013 08:53

K dnešnímu příspěvku mi bylo inspirací video s Eckhartem Tollem, kde popisoval, proč vlastně hledáme dokonalý vztah a lásku. Je to opravdu důvodem k zamyšlení vzhledem k tomu, že dnešním světem i vztahy spíše vládne a převládá "láska závislá" pocházející z našeho Ega, které nejen že velí naší vědomé mysli, podle které činíme mnohá rozhodnutí, ale vládne Vám samotným. je to opravdu o tom, že ego v nás vyvolává všechny strachy, obavy, nejistoty a neustále nás žene po touze za dokonalou láskou i dokonalými vztahy. je to způsobeno tím, že uvnitř se cítíme prázdní, nenaplnění a neceliství, toužíme po dokonalosti jak lásky tak i vztahů z pocitu toho, že nám samotným něco chybí, naše druhá polovina, tedy neustále hledáme dokonalost lásky i vztahů z pocitu nedostatku vlastní lásky k sobě samým, z nedostatku dokonalosti, kterou v sobě postrádáme.
Hledáme právě to dokonalé, lásku, partnera i vztah, který by nás samotné doplnil, doplnil naší vnitřní prázdnotu,nedostatek lásky,který máme vůči sobě samým, protože ten kdo nehledá lásku, ji už má v hloubi svého srdce, vidí ji v sobě samotném, dokáže milovat sám sebe a vidí ji také ve všem kolem sebe, nepostrádá ji, má ji dostatek.
Když však hledáme dokonalou lásku, partnera i vztah podaří se nám je nalézt, jste opojeni a tento stav doplnění nedostatků se nazývá "zamilovanost." Vidíme díky našemu egu co chceme vidět, slyšíme co chceme slyšet, takže partner i jeho láska a v potažmo i naše láska, vztah se zdají být právě tím naplněním, tou dokonalostí. Ale díky našemu egu, které má neustálé tendence nás ovládat, manipulovat s námi a určovat nám kam máme jít se po čase vyplavuje strach, zamilovanost tím pádem mizí a my začínáme opět z pocitu "nedostatku" mít strach, zda náš partner i láska jsou těmi pravými, zda nás partner opravdu miluje a ne se jen přetvařuje, a na povrch se začíná pomalu a plíživě vynořovat naše strach a obavy, které se navíc mohou spojit s emocemi žárlivosti, podezírání, nedůvěry a ztráty, takže to dokonalé co jsme hledali se opět pomalu stává nedokonalým, opět je to z pocitu nedostatku, vztah postupem času může začít vyhasínat, navíc pokud nejsou uspokojovány naše potřeby, přicházejí další a další pochybnosti, obavy a strach.
Tohle všechno je ale způsobeno iluzí našeho ega, pokud nejsme celiství sami v sobě, necítíme lásku k sobě, nezbavíme se pochybností v nás samých, nemůže očekávat, že někdo jiný nám tuto prázdnotu nahradí a zacelí. Proto tolik vztahů, lásky v poslední době uvadá a rozpadá se, toužíme nahradit svoji vnitřní samotu a prázdnotu něčím, co sami nejsme schopni dát sobě, nechápeme, že základem zdravé lásky i vztahu jsme my sami, že není potřeba neustále hledat naší druhou polovinu, která nás bude doplňovat, přestaneme tak být závislí na druhých, i naše touha po dokonalé lásce a partnerovi nebude přehnaná, vše je totiž řízeno Vesmírem, každý nás osudový krok, každá naše lekce, zkouška, rozhodnutí, pokud my sami ho však nechceme změnit z netrpělivosti, či touhy mít vše hned. Máme šanci to získat, ale jen na chvíli, na přechodnou dobu, pokud to znovu neztratíme.
Dnešní touha po lásce, dokonalosti partnera i vztahu je pouhou iluzí našeho ega, láska se dnes čím dál víc stává falešnou, závislou, omezující jakoukoliv svobodu druhých i vaší, postrádáme tu skutečnou lásku, jež pochází od Boha, přestáváme vidět druhé stejně jako on, hledáme to, co nám samotným uvnitř chybí, ale i když to získáme, po čase začínáme opět pochybovat, láska se mění v nenávist, radost ve strach a zklamání, štěstí se mění v hořkost a křivdu, dokonalost se vytrácí a my jsme zase opět citově prázdní, nedostateční, plní bolesti a trápení, ale namísto poučení se a pochopení hledáme dál, hledáme znovu novou dokonalost, lásku i partnera, pokud se naopak neuvrtáme až příliš do své prázdnoty, bolesti, smutku, křivdy a trápení.
Základem je začít milovat sebe sama, poznat tu skutečnou lásku ve svém srdci, pochopit a přijmout že trápení, bolest, křivda i ublížení, pocit oběti je jen další iluzí našeho ega, protože jsme mu věřili a věřili, že láska, partner i vztah jsou dokonalými aspekty pro náš život... že oni jsou těmi pravými pro nás...
Jediný kdo však může být pravý pro nás, jsme my sami, nikdo jiný to za nás neudělá, protože jen my sami žijeme se sebou po celý pozemský život, neřídíme životy jiných, i když se to mnohdy hodně snažíme, nenasloucháme svému srdci, ani vnitřnímu hlasu, žene nás neustále dopředu naše ego, fyzická krása, úspěch, bohatství, potěšení ze sexu atd.
Proto, pokud chcete najít dokonalou lásku, partnera i vztah, hledejte je nejdříve sami v sobě, přestaňte trpět nedostatkem všeho co ve vás způsobuje samotu, prázdnotu, bolest, trápení i křivdu...přijměte sami sebe jako dokonalé, milující a láskyplné bytosti, odevzdejte všechny vaše pochyby, nejistotu i strach, najděte celistvost sami v sobě, pak uvidíte jak se změní váš život, již nebudete potřebovat mít touhu hledat lásku, bude k vám přicházet sama, nebudete mít potřebu hledat dokonalého partnera, protože přijde on sám, nebudete mít potřebu hledat dokonalý vztah, protože ho budete mít, nebudete mít pocit obav, strachu, nedostatku, protože všeho budete mít dostatek... Nebudete omezovat sebe a ni druhého, váš vztah bude založen na důvěře, svobodě, pochopení, stejně tak jako Vy sami i váš vztah, partner i láska budou celistvými....

Merlin