PROČ JSME RŮZNÍ A NE VŠICHNI STEJNÍ?

21.07.2013 17:05Velmi často je slyšet otázky od lidí, proč jeden má osud takový a druhý onaký? proč nemáme všichni osud stejný? Jeden je šťastný, druhý nešťastný. Jeden je bohatý a druhý chudý. Nebo jeden překypuje zdravím a druhý stůně, jeden je úspěšný a druhý prochází neustálým obdobím neúspěchu...

Proč jsme různí?
Dalo by se hodně přirovnání napsat, o čem lidé přemýšlejí. Je to naše "KARMA". Slovo karma se v posledních letech skloňuje ve všech pádech na celém světě. Když se někomu nevede dobře, hned se používá: "To je jeho karma" , nebo "Kde je boží spravedlnost?" Každý človíček při narození má už předurčený osud - částečně předurčen osud, tedy soubor lekcí, který si vybrala jeho duše v období svého astrálního vývoje, sestaví si podrobný scénář úkolů, jež má vyřešit, aby v pozemském životě byla připravena přijmout právě ony dané karmické a osudové situace. Některé věci jsou na karmické cestě neměnné. Jedná se o oblast, do níž se narodil: stát, rodina. Někteří jedinci se narodí do oblasti, kde panuje chudoba, bída, hlad nebo válka. Oni bohužel nemají možnost velkých změn, kterými by kráčeli vývojově dopředu. Naopak, jsou zase oblasti, kde se dokáží realizovat a mohou se v životě posunout o velký krok dopředu.

Narozdíl od toho, co se změnit nedá, existují věci nebo možnosti, které dokážeme ovlivnit. A jsou to naše myšlenky a chování - právě v tom máme velký potenciál na krásný životní sled. Napíšu příklad, kdy my sami dokážeme vytvářet bloky ve vývoji dítěte a tomu bychom se měli ve velké míře vyhýbat. Rodiče se velmi pohádali mezi sebou v době, kdy bylo dítě ještě v matčině bříšku. Čili se vyvíjelo. Oni se udobřili a dávno na tento zážitek zapomněli, ale dítě si to v podvědomí zapamatovalo. Kdykoliv, když vznikla v jeho životě nebo v jeho okolí hádka, znervózněli a rozrušilo se. Tím se ten blok u něj násobil. Dokonce se může stát, že mu to zapříčiní i zdravotní problémy. Lidské city souvisejí s ledvinami a pohlavními ústrojím. Tam se nejprve projeví následky z bloků, které ani nepovažujeme za důležité, nebo je bereme na lehkou váhu.

Můžeme změnit svůj osud?
Bloky nebo karmické programy si vytváříme ve svém podvědomí sami. Všechny kladné i záporné zážitky se ukládají do kroniky Akáši. Je to zápis o duševní činnosti každého člověka. Jsou zde zaznamenány všechna naše vyřčená slova, všechny myšlenky, kroky i činy, pokud jsou negativní, vzniká nová karma, nové zatížení, které budeme mít možnost vyřešit ještě v současném životě, nebo v životě příštím, tedy v další reinkarnaci. Všechny naše myšlenky se přetvářejí v obrazce, každá malá či velká myšlenka se časem stává skutečností - tím se myšlenka dostává do reality. Přesně takový jistý proces probíhá v těle člověka. Během svého života člověk vyprodukuje velmi mnoho myšlenek, které spolu vytvářejí síť a ta se po čase dostává do reality a zhmotňuje se. Tím bych zjednodušeně řekla, že my sami si vytváříme svůj osud nebo karmickou cestu.

Všichni jsme před vesmírem zodpovědní za každou chvilku v životě, zda a jak jsme ji využili, zda jsme vyčerpali všechny možnosti, které jsme dostali do vínku, nebo ne. Je pro nás důležité, abychom využívali duchovní sílu a dosáhneme všechno. Vesmír nám na přežití dal všechno, co potřebujeme, není důležité se mermomocí hnát za materiálními statky. Neříkám, že peníze nejsou důležité pro život. Jsou. Jen je dobré mít krásný zlatý střed a lásku kolem sebe, než mít majetky a luxus bez lásky. Samozřejmě, přicházejí nám do cesty i negativní a těžší překážky, ale to nás Vesmír upozorňuje na věci, které je třeba překonat a hledat cestu k nápravě, překonat náš vlastní strach, negativní emoce, emoční jedy. Čím dříve pochopíme vesmírné pravidla, tím lépe pro nás a pro budoucnost našich následníků - naše děti. My jim dáváme příklad a předurčujeme cestu v tomto pozemském světě, nicméně i tyto duše si vytvářejí své vlastní a další karmické úkoly, jež je potřeba řešit, zpracovávat a uzavírat.

I když v astrální sféře jsou si všechny duše rovny, neplatí to v tomto pozemském světě, neboť lidské bytosti jsou zaměřeny od narození uplatňovat svou vědomou mysl, ne podvědomí. Proto se ve vašich životech vyskytují lidé, u kterých máte pocit, že je znáte a zníte již dlouho, ano to jsou právě duše z vaší skupiny. Každá z duší přichází na tento svět v jiném časovém úseku, to proto aby druhé vedla, nebo sama byla vedena v rámci řešení karmických úkolů. Již dříve se mezi sebou domluví, která z duší přijme roli toho, kdo bude učit a kdo bude učen, i toto přispívá k řešení úkolů duší, proto se stává, že se tyto dvě duše sejdou např. v partnerském vztahu a jedna z nich je tou jež bude ubližováno, proto aby se to naučila, aby pochopila a splatila tak karmický dluh, kterým ubližovala druhé duši v předchozím životě...

Merlin (upraveno od: 
www.moneo.sk)