NEGATIVITU POUŽÍVÁME I VE SLOVECH

05.06.2013 16:41

Když často komunikuji nejen s lidmi, ale-i s klienty, naslouchám jim i jejich problémům, které je v jejich životech provázejí, ne vždy jsou situace v našich životech příjemné, procházíme mnoha zkouškami, lekcemi, ale právě díky komunikaci s klienty, při konzultacích pozoruji, že negativitu, která je v nich se přenáší i do jejich vyjadřování slovem, v jejich hovoru a odráží tak vlastně jejich vnitřní stav bolesti, smutku, pocitu viny nebo pocitu oběti. Nejčastěji tato slova používají ve spojitosti s dětmi, partnery, v zaměstnání, i na dění kolem sebe. Nejen že používají nadávky typu blbec, kretén, idiot a další, ale daleko častěji používají slova, která při bližším pochopení právě vyjadřují jejich momentální stav.
Podívejme se na některá nejčastěji užívaná slova a rozeberme si je. tak např. "Nechci ho/ji už ani vidět!" ale ano chceme ho vidět, ale v tuto chvíli jsme mu/ji buď ublížili my sami a máme z toho pocit viny, nebo máme pocit že bylo ublíženo nám a stavíme se do role oběti, cítíme vztek nebo zradu. "Nechci se s ní/ním setkat" Ale chceme, jen v tuto chvíli sami tápeme, jak bychom byli schopni s tou /jím schopni komunikovat, pokud se potkáme, zda budeme schopni se na něj podívat apod., stejně tak to platí i v případě dalších slov jako "neúspěch, neústupnost, nenávist, nevím, nesmíš, nezlob se nebo nemoc."
Všechna slova začínající slůvkem NE vznikají v naší vědomé mysli jako negativní myšlenka nebo postoj na cokoliv co nás může oslabovat, nebo přinášet bolest, odmítáme druhé, odmítáme jejich názor, pomoc nebo i vstřícnost, např. "nepotřebuji pomoc!" ale potřebujeme, jen máme strach si o ni říct. podvědomí ani nadvědomí negativní NE neznají, je vytvořenou pouze vědomou myslí. Začneme-li větu slovem např. "nemáš, nepůjčil bys mi, nechceš, nestojím o to" vyjadřujeme tím odezvu na negativně položenou otázku, proč bychom měli, proč bychom půjčili, proč bychom měli chtít, je to vcelku o tom, že jak vnímáme sami sebe, vnímáme postoje i žádosti ostatních jako něco obtěžujícího, něco co se nás dotýká, je spousta slov začínajících NE, všechna samozřejmě nelze vypustit, ale každé slovo vyjadřuje náš postoj, naše emoce, naše strachy, to jak se chováme sami k sobě a jak vlastně hodnotíme sami sebe...
Slova s negativním podtextem vyjadřují mnohdy i naše emoce, které máme v sobě nezpracované... např emoce vzteku nebo zlosti - nenávidím tě!!!, emoce žárlivosti - jsi neupřímný/á, ale jsme vskutku i my sami upřímní k sobě????, emoce strachu z opuštění - nechci tě ztratit, ale nakonec stejně ztratíme, emoce ublíženosti, křivdy - já ti nekřivdím, emoce zrady - já tě nezradím a další. V každodenní komunikaci si to uvědomujeme, ale nejsme schopni to okamžitě opravit, protože mnohdy ve spršce hádek, konfrontací, výčitek si v tu danou chvíli nepřipouštíme jak hluboce dokážeme těmito slovy zasáhnout nitro druhého, ranit ho, každé slovo, stejně tak jako myšlenka má energii a čím negativnější je myšlenka, tím silnější je energie i slova jež vyřkneme k druhým...Až po vyprchání emocí, odeznění všeho si vlastně začínáme uvědomovat, co jsme řekli, ale jak potom najít cestu k druhému a vysvětlit mu to, je to stejné a nejvíce bolestné v případě partnerských rozchodů, kdy vyřkneme slova, která v tu chvíli nejsou našimi slovy, ale slovy strachů, vnitřní paniky, nejistoty a obav, všeho, co máme v sobě uložené.
Dalším slovem, dnes nejvíce používaným je slovo "MUSÍŠ," Toto slovo je je jedno z nejvíce negativních a manipulativních a právě proto se nejčastěji používá v partnerských vztazích, rodinách nebo zaměstnání, jde o silné potlačení "naší svobodné vůle" udělat cokoliv jak sami chceme, protože tímto slovem dostáváme příkaz, je to určitý druh vyhrožování, protože pokud nesplníme daný příkaz slovem "MUSÍŠ", většinou přichází pomsta, nebo odplata. Každý dnes a denně zažívá zažívá situace, kde se setkává s tímto slovem. např. v rodinách oblíbené "musíš udělat úkoly," protože když je neuděláš, nebudeš si hrát, "musíš ten oběd sníst," "musíš si uklidit po sobě věci," "musíš jít se psem ven!," poznáváte se??? protože tohle všechno dáváme příkazem, protože sami se tomu vyhýbáme, jsme dost pohodlní abychom to udělali. V partnerských vztazích zase platí stejné musíš. "musíš dnes jít se mnou ven!," "musíš se se mnou dnes milovat!" "musíš jít dnes do hospody?," "musíš jít s dětmi ven!" a další. samozřejmě také záleží jak je dané slovo ve větě použito, jestli spíše jako rozkaz nebo otázka, ale oba varianty mají jedno společné, manipulaci a vydírání, abychom dosáhli toho čeho chceme, bez jakéhokoliv ohledu, zda to stejné chce i partner. Je to všechno o tom, jak vnímáme sami sebe, jak přistupujeme sami k sobě, pokud si budeme připadat méněcenní, budeme mít nízké sebevědomí, strach, budeme sebe i tak hodnotit - nejsem hezká/ý, jsem neschopný, jsem neúspěšný, jsem k ničemu, nikdo o mě nestojí apod. Kolik z Vás takhle o sobě smýšlí???? Kolik z Vás si o sobě vytváří tyto nesmyslné domněnky???
Je těžké takovému člověku mít snahu cokoliv vysvětlovat, že je krásný/á, že je úspěšný, že je vždy potřebný atd. "neuvěří vám." Proto vzniká spousta nedorozumění v partnerských vztazích, proto ženy i muži trpí svým vlastním smýšlením a subjektivním pocitem méněcennosti, nejen proto že to často slyšeli od okolí, ale nepochopili, že je vždy daleko snadnější posoudit druhého, než se zahledět do svého nitra.
Nejhorším možným a nejvíce negativním slovem je slovo "NIKDY" Toto slovo je nejvíce devastujícím, falešným a lživým slovem, které jsme mohli vymyslet. Slovo "NIKDY" vystihuje jen iluzi a klam v nás samých, představte si, že takto vlastně smýšlíte sami o sobě, je to slovo doslova maximanipulativní, lživé a egoistické, kdy ubezpečujeme druhé o tom že "NIKDY" a najednou v dané situaci zjistíme pravý opak. Sám jsem častokrát setkal s tímto slovem, ať už jsem ho sám vyslovil, nebo bylo vysloveno mě, jen pochopením toto slovo už nepoužívám, protože vnímám jeho hluboký význam zla, negativity. Věty jako: "Nikdy tě neopustím," "Nikdy tě nezklamu," "Nikdy ti nebudu nevěrný," "Nikdy tě nezradím," "nikdy ti neublížím," mají v sobě tak mocnou negativní energii a sílu, že způsobí naprostý kolaps, hlubokou bolest, emocionální šoky apod ve druhých.
Každým takto používaným slovem které jsou zde uvedeny ubíráme svobodu sobě i druhým, škrtíme je, namísto aby mohli volně dýchat, ničíme sebe i druhé, připoutáváme druhé, manipulujeme jimi a pak se sami divíme proč kolabuje role matky a otce v rodinách, proč se bortí vztahy partnerské, přátelské, pracovní a všeobecně mezilidské vztahy, lidé se naučili vnímat druhé stejně jak vnímají sebe, posuzují a odsuzují, kritizují, ale přitom sobě samotným neumějí pomoci...
Ne nadarmo se říká "PODLE SEBE SOUDÍM TEBE..."

Merlin