NAD ESOTERIKOU SE POMALU STAHUJÍ MRAČNA

10.06.2013 07:55

Nad esoterikou se vskutku stahují mračna, ale není to jen celosvětový problém, ale jak to vnímám jí, problém pouze u nás, tedy v České republice, výjimečné případy nejsou ani na Slovensku. Proč tomu tak vlastně je? Protože se český národ je vynalézavý, stejně tak, jak se snaží zbohatnout na všem, není výjimkou ani esoterika. jak jsem se dnes dočetl z příspěvků jiných, je pravdou že se u nás věštců, léčitelů, čarodějů vážně vyrojilo jako hub po dešti, každý chce vehementně pomáhat druhým, ale pouze za cenu svého vlastního prospěchu. člověk, který v sobě duchovní schopnosti objeví, neustále se je snaží v sobě rozvíjet, posouvat se dál, nejdříve je zkouší na svých nejbližších, potom je teprve zkouší dál, ale hlavně vzhledem k záplavě kurzů se rodí právě čím dál více rádobyvěštců, rádobykartářů, rádoby léčitelů, kteří v oslnění z vlastního duchovního ega chtějí radit druhým za nemalou úplatu, avšak svůj vlastní život, svůj duchovní růst nemají v harmonii, zbytečně riskují životy svých klientů, nalhávají, manipulují a balamutí, leckdy se odvolávající na napojení na anděly, své vyšší Já a podobně. Avšak sami si ani neuvědomují, kam se vlastně napojují, protože zlo a temnota se lehce dokáže převléct za světlo a manipuluje s těmito vykonavateli dobra jako s loutkami, a oni pak nevědomě nasazují programy do myšlení svých klientů, kteří slepě věří tomu, co slyší. Opravdu dobrý kartář, věštec, léčitel s vámi nejdříve udělá konzultaci, řekne Vám to co víte jen Vy, nikdo jiný, sdělí vám etiku věštby nebo léčení, čeká na váš souhlas, každý má právo odmítnout, jen málokdo se ve své vnitřní bolesti, trápení zaměří na svou intuici, která mu jasně sděluje, zda je připraven či nikoliv.
V mé praxi 11 let jsem se nesčetněkrát setkal s lidmi, kteří byli zklamaní, protože se nedozvěděli to co chtěli slyšet, nesplnil jsem jejich očekávání a požadavky, ztratili ve mně důvěru, mnozí mne osočili z toho, že jsem arogantní vůči druhým, jiní se mi za zády snažili a snaží pomlouvat, zpochybnit mé schopnosti ze strachu, protože vnímají a vědí moji sílu schopností, avšak stejně jako karty a věštby, má proroctví ukazují směr i já ukazuji směr, jakou cestou se mohou vydat, jakou cestou jsem se vydal já, jiní jsou spokojeni nejen s mými věštbami, ale i čištěním prokletých míst, jejich domů od nežádoucích entit a podobně, vnímají jinou čistější energii, volněji se jim dýchá, a to nejen v den očištění, ale i potom, neboť každí místo, i osoba která čištěním prochází má ještě fázi měsíce na dočišťování, zvyšování vibrací daných míst, jsou mnozí kteří nemohou v tu danou chvíli sejít do regrese minulých životů, protože mají strach nebo nejsou připraveni, jiní to zvládnou naprosto bez problémů, ale vždy skrze napojení, která dělá má kolegyně automatickým písmem zjišťujeme zda máme svolení ať už k regresím, k očištění daných míst nebo osob od prokletí, nejdříve je daná konzultace, při které se vše vysvětlí a teprve až po napojení se stanovuje další postup. Nestavím se proti Vesmíru ani jeho zákonům, nikomu ale svoji pomoc nevnucuji, nesnažím se být mediální hvězdou v TV, časopisech, proč také???? Jsem tu od toho abych plnil své poslání, ne se obohacoval na úkor druhých, ale samotného mne zaráží jak jsem se dnes dočetl, jak někdo tvrdí, že může "odvrátit smrt a hraje s anděli kostky," tohle je nehorázná lež a podvod!!!!! Nikdo tady není schopen změnit osud druhého, nikdo není schopen uzdravit během jednoho sezení, nikdo není schopen z 6 kurzů naučit vykládat jiné karty, proč???? Protože všechny schopnosti, které máme nám byly darovány Univerzem, tyto dary nemá každý, lépe řečeno každý má jiný dar, jiné poslání, jiný úkol, ale je pravdou že co se týká kurzů a seminářů Reiki a Shambaly, je zde hodně zavánějící manipulace, ano je to práce s energií, ale málokdo z Reikistů vlastně ví jak tuto energii používat, když očišťujete jiného člověka, neočišťujete jeho fyzické tělo, ale jeho jemnohmotná těla, což většina z nich ani neví, znám příklady, kdy duchovně založení a chtějící pomáhat druhým zmateně přebíhali od kyvadla k numerologii, od numerologie k léčitelství a nakonec u každého zakotvili na chvíli, protože je posedla nová zkušenost, nová možnost jak se zdokonalit, snaží se obejít svůj vlastní vývoj a růst touhou umět všechno, ale nakonec kolikrát vlastně neumějí nic.
Již v předchozích příspěvcích jsem se zmínil o praktikách nově zasvěcených čarodějek, věštkyň, jejich experimentování na hranici vlastního ohrožení sebe i druhých, dnes to opravdu již není o magii, věštění nebo léčení, o pomoci ale o touze se obohatit na úkor jiných. Ano mnozí se postaví za to, že přece všichni "musí" platit nájem, jídlo, výdaje atd., to je sice pravdou ale pokud daný věštec, kartář, čaroděj věří v hojnost a zákony Vesmíru, nemůže být přece chudý, vždy si k němu najdou lidé cestu, aby jim pomohl, nasměroval je, inspiroval tak aby mohli změnit oni sami svůj postoj na svůj život, na sebe sama...Každý věštec, kartář, léčitel je Univerzem přesně ohodnocen tak, jak si zaslouží, pokud ale manipuluje, nastavuje si svoje vlastní ceny, vymýšlí si a lže, prohlašuje se za nejlepšího sám si uzavírá cestu, své schopnosti a dary, mohou mu být odebrány, protože zvolil špatnou cestu, ale je to jen rozhodnutím každého z nich...
Zamýšlíme se nad esoterikou jako celkem, a mé proroctví zní: "přijde čas, kdy mnoho hlav bude nuceno sklonit je níž než je úroveň jejich kolen, s pokorou teprve přijde jejich očištění, zatraceno a pohlceno bude mnoho svou závistí a mamonem, však vystřízlivění jejich bude bolestné, mnoho přijde o schopnosti své, aby nepáchaly škody, jež usazuje je v srdcích jejich i druhých..."

Merlin