MASKY NA NAŠICH TVÁŘÍCH - PROČ JE NOSÍME?

06.06.2013 08:22

Každý z vás se ve svém životě setkal s lidmi, kteří se před námi i jinými chovali zcela jinak, než tím kým doopravdy jsou, stejně tak jako ty činíte i vy sami, každý den si ráno nasazujete svou "MASKU," jinou podobu toho kým jste ve své podstatě. Proč se tomu tak děje? 
Jak to vnímám já, je to z toho důvodu, že máte strach být přirození, být sami sebou před druhými, skrýváte svoji podstatu, své srdce před ostatními z důvodu vlastního pocitu bezpečí. Masek si dnes a denně nasazujeme spousty a často je měníme i během samotného dne, dle dané situace, kterou právě absolvujeme. Snažíte se maskou zakrýt svou pravou tvář, své obavy, nejistotu, bolest, citové strádání. Často také nasazujete masky v domnění, aby druzí nemohli nahlédnout do vašeho nitra, mysli a manipulovat s vámi, častokrát ale právě díky těmto maskám klamete vy druhé, namísto aby oni mohli být k vám vstřícní, uzavíráte se před nimi.
Jen si v tuto chvíli sami v sobě promítněte kolik masek denně vystřídáte, "sebevědomou masku, naslouchající masku, vstřícnou masku, rodinnou masku, lítostivou masku, autoritativní masku atd." všechny tyto masky mají stejnou podstatu, "oklamat okolí" Nasazujete si např. sebevědomou masku v zaměstnání, před přáteli jen proto, aby jiní nezjistili, jak moc jste ve svém nitru zranitelní, kolik v té dané chvíli prožíváte bolesti, trápení i smutku protože jste plní nejistoty, obav z toho, že pokud budete prohlédnutí, vzbudíte posměch, a úšklebky druhých. Naslouchající masku nasazujete v případech, kdy vás většinou kamarádi nebo kamarádky zasypávají svými problémy, ale Vás to v tu chvíli ale vůbec nezajímá, také proč, že? jsou to jejich problémy, ne vaše a tak se může stát že mnohdy přeslechnete i to důležité, co se má sdělit vám.. Vždy nasazujete masku, aby jste se skryli před druhými, nedávali jim možnost proniknout pod váš povrch, máte strach se otevřít. Stáváte se svým způsobem nejen k nim, ale-i k sobě neupřímnými, lhostejnými, přece je tak jednoduché jen si nasadit masku a jít. Nejčastěji se masky používají v zaměstnáních a partnerských vztazích, několikrát jsem se setkal s tím, jak partneři mluví mezi sebou a jak jsou schopni mluvit před partnerem se svými přáteli, je tam při troše dobrého pozorovacího reflexu vidět změna, před vámi se často partner snaží být sám sebou, ale před přáteli nasadí masku a i kdyby ho trápila největší bolest světa, bude před nimi veselý, radostný a bude se smát. Další masky jsem vypozoroval mezi partnery v soukromí a na veřejnosti, z mého pohledu mně často zaujalo jaké masky jsme schopni v tu danou chvíli vytvořit, viděl jsem láskyplný pár, který se objímal na na jedné párty, ale v momentě, kdy jeden sklouzl zrakem nějak jinam, bylo očividně viditelné, že danou osobu, zaujal někdo zcela jiný...
Každý maska jen zastírá naší skutečnost, naší pravou tvář, žijeme ve světě, kdy jsme nuceni tyto masky nosit, ze strachu, abychom vůbec byli schopni děním kolem nás proplouvat, ne vždy se nám to ale zcela podaří, odkryjeme se a jsme sami se sebou, ve svém trápení, bolesti, nezdarech, zdrceni... Teprve až v tomto momentě se stáváme sami sebou, často to pozoruji při svých konzultacích nebo sezeních, přichází člověk s maskou, odchází člověk se svou skutečnou tváří. Jak dlouho mu to však vydrží, je zcela na jeho svobodné vůli.
Čím více se snažíte uzavírat a nasazovat své masky, tím více začnete být nespokojeni sami se sebou, chcete svou masku odhodit, ale míváte pocit, že to nejde. Všechno jde, pokud máte silnou vůli a odvahu. Tak jak jste přirození a otevření sami k sobě ve své samotě, kam se uchylujete, buďte otevření i k druhým, to že oni mají své masky neznamená, že stejnou masku máte mít i Vy. Snažte se být přirození, dělejte to co chcete Vy, mluvte to co chcete vy, ne co chtějí slyšet druzí, i gesta a slova vás mohou prozradit, že to nejste vy, ale vaše maska. Naučte se vnímat druhé pod povrchem, pod jejich maskou, vyslechněte je, mnohdy je to jen ve prospěch všech, pokud vás hovor nebo stěžování si druhých obtěžuje, jednoduše odejděte, nenechávejte se zbytečně vtahovat do divadelních her ostatních, kde se během představení mění masky, platí to všude, nejen v přátelských, ale-i partnerských, kolegiálních vztazích, vztazích všeobecně.
Když to začnete vnímat, odhodíte své zbytečné masky, můžete hned nebo později zjistit, že se vám dýchá volněji, cítíte se víc svobodní, uvnitř sebe klidní a ve svém středu, ve své podstatě, nejste součástí žádných divadelních her, ani představení, "JSTE SAMI SEBOU..." Nemáte potřebu se před nikým uzavírat, před nikým a ničím utíkat, schovávat se za svou masku, jejich problémy, které si vytváří se vás nedotýkají, jejich slova proplují kolem vás jako lehce zčeřená říčka, nenecháváte se vtáhnout do jeho divadelní hry.
Pozorujte vše kolem sebe, a uvidíme masky, jež nosí druzí, buďte pozorovateli a pochopíte všechen klam a iluzi, které se kolem vás dějí a naskýtají, neboť oči a uši nám nebyli stvořeny proto, abychom "viděli a slyšeli jen to co chceme", ale abychom viděli a slyšeli to co je skutečné. Protože ne vždy vše co vidíme nebo to co slyšíme je pravdou...
"UČTE SE OD DRUHÝCH, ABYSTE POCHOPILI SAMI SEBE..."

Merlin