MAGIE SE SKRÝVÁ V NAŠÍ ŘEČI

12.06.2013 13:07

Stejně tak jak dokážeme slovem pohladit, vykouzlit úsměv a utišit pláč nebo bolest, stejně tak dokážeme slovem hluboce zranit, ublížit, způsobit bolest a to nejen druhým, ale i sami sobě. Při vyslovení slova MAGIE si jistě každý z vás představí kouzla, magické rituály a další aspekty s tím spojené, vlastně i magické formulky, které se využívají při rituálech jsou vlastně slova, poskládaná za sebou tak, aby vytvářeli tuto magickou formulku. Stejně tak jako cokoliv jiného i slovo má svoji energii, magickou energii, kterou zesílíte vyřčením daným slov v emočním stavu, ve kterém se zrovna nalézáte. 
Lidé často užívají bílou magii ve slovech když pochválí např. výkon nebo úspěch druhého, v těchto slovech je silná magie lásky, pochopení pro druhého, moudrost, tolerance tedy pozitivní emoce, vycházející z hloubi vašeho srdce, většinou tuto magii stejně tak jako cokoliv vnímáme podvědomě, protože v tu danou chvíli při vyřčení těchto slov cítíme skutečnou a upřímnou radost, že je druhý úspěšný nebo uznávaný např. když řeknete: "zvládl jsi to skvěle," "Jsi opravdu šikovný," "Miluji tě proto jaký jsi, " atd. V dnešní době, době ochočování, pěstování poslušných ovcí však tato slova v mnohých málokdy vyzní opravdu upřímně, protože lidé se naučili věřit a vnímat jen to, čemu byli naučeni od dětství, nevnímají zcela, které emoce jsou pozitivní, jen vnímají ty negativní, které znají ze svého okolí.
Jakákoliv slova vyřčená s negativní emocí jsou projevem černé magie, opravdu projevem černé magie, s cílem ublížit, uškodit, z touhy po pomstě, ze zášti, nenávisti, bolesti a proto aniž by si to uvědomovali, ale nejen že touto černou magií ubližují druhým, ale ubližují i sami sobě, očarovávají druhé stejně tak jako sami sebe, využívají magii, aniž by sami vůbec tušili jak silnou moc má energie vyslaná těmito slovy. Síla negativních emocí ve spojitosti s vyřčenými slovy se stává černou magií, ať už prezentována k sobě nebo druhým může i zabít, zabít druhého nebo i sebe samotného a to skutečně fyzicky.

Př.:
Člověk, který je od dětství neustále posuzován rodiči, peskován, neslyšící slova radosti, útěchy nebo lásky, snižuje své sebevědomí, narůstá v něm emoční blok nízkého sebevědomí a sebeohodnocení, přicházejí mu do života lidé, kteří jej sráží, kritizují, osočují, v každém jejich slově je skrytá negativní emoce, jejich postoj k sobě samým, vysílají k němu slovy černou magii s emočním jedem, který jej hluboce zasáhne, očaruje. tento člověk jakkoliv neschopen se vzepřít a pochopit sám sebe dospěje k závěru, "že na tomto světět je zbytečný" Že ho stejně nikdo nemiluje," čímž si černou magii slova a emočního jedu značně posílí, utvrzuje se v tom, co něm vypovídají druzí i když to pravdou není a udělá přesně to, co by jindy neudělal, zvolí "sebevraždu," odchod z tohoto světa, který se mu zdá nespravedlivý, krutý, lživý a ubíjející... Proto dnes narůstá takový počet těchto odchodů...

Dalším příkladem je přátelství, máte nejlepšího přítele nebo přítelkyni, která nebo který může zažívat zkoušky se svým partnerem. nechápe a není si zcela jistý, proč se to děje, začíná u něj bujet strach, strach ze ztráty toho partnera. je plný obav a nejistoty, ale nechápe co mu to vše má sdělit, jde tedy a svěří se svému nejlepšímu příteli, zahltí ho svou danou "tragickou situací," aniž by si uvědomil, že své potlačené emoce, svůj strach jako jed vpouští do svého přítele či přítelkyně, nevědomky svými slovy praktikuje černou magii. Nakonec odchází s pocitem úlevy, nabité energie pochopení, soucitu a lítosti, ale avšak už jej v tu chvíli nezajímá co v daný okamžik začíná prožívat jeho přítel, zda stejné myšlenky, zda stejný emoční jed, který byl do něj vpuštěn, v něm nevyvolá stejný strach, stejné obavy v jeho stávajícím vztahů, černá magie, respektive její energie vyřčená slovy začíná splňovat své poslání kouzla a očarování.....

Jsou to dva příklady z tisíce podobných, jež se odehrávají v našem životě, ač nevědomě i vy využíváte černou magii slovem vůči svým partnerům, přátelům, rodičům, dětem ale i sami k sobě. Kdo z vás nestál před zrcadlem a neřekl: "jsem neschopný," "nestojím za nic," nikdo mě nemiluje," "jsem hloupý, blbý, idiot," apod. I tato slova jsou černou magií pro vás, nasycená energií emočního jedu, emocí jež nemáte v sobě zpracované nebo jsou potlačené. Proto dnes tolik v partnerských, manželských ale i jiných vztazích vzniká hádek, navzájem se s partnerem očarováváte, využíváte kouzla černé magie vůči druhým i vůči sami k sobě aniž bystě si toho ale byli vědomi. Zkuste se v návalu nenávisti, vzteku, osočování a kritizování najednou zastavit a uvědomit si, co vysíláte k druhým, kolik jedu a černé magie do nich vkládáte. Je to o vašich potlačených negativních emocích, pocházejících z období vašeho dětství, v neustále se opakujících rodinných modelech po mnoha životů, toho dnešního nevýjimaje.
Proto dnes je víc než oblíbené posuzování druhých, i když je mnohdy ani neznáte, odsuzování i pomlouvání... Je to velmi snadné zakrýt své vlastní chyby a omyly, které činíte, než si je otevřeně přiznat a vyvarovat se rozsévání emočních jedů, praktikování černé magie ve slovech a větách, protože o to snadněji se to může přenést do vašich činů a skutků... 
Na stejném principu ČERNÉ MAGIE je založena kletba, uhranutí nebo uřknutí, očarování... Každá z těchto forem magie je pouze silní negativní energie, emoční jed vyslaný k druhému, proto aby mu uškodil, z touhy po pomstě, křivdy, zhrzené lásky,bolesti, zloby, zášti a nenávisti.
Síla magie je opravdu mocná, ale jen málokdo opravdu ví jak tuto sílu využívat nejen ke svému dobru, ne prospěchu, ale také k dobru druhých. Zkuste více využívat ve svých slovech "bílou magii," nejen k druhým, svým dětem, rodičům, ale i sami k sobě, važte si druhých, važte si sami sebe, přestanete se potom divit, proč je zde na tomto světě tolik zla, temnoty, nenávisti, lhostejnosti, přestanete posuzovat, odsuzovat i pomlouvat... "KDO ROZSÉVÁ ZLO Z VLASTNÍ BOLESTI, BUDE OPĚT JEN PŘÍJÍMAT ZLO VE VŠECH PODOBÁCH"

Merlin