JE LÁSKA NENÁVISTÍ NEBO NENÁVIST LÁSKOU?

28.06.2013 06:48je opravdu láska nenávistí a nenávist láskou? Jsou obě jedno a totéž? z lidského pohledu, pohledu našich emocí, očí, strachu, obav a nejistoty ne, ale z duchovního pohledu ano, opravdu je to jedna a tatáž emoce, energie.
Proč tomu tak je? Proč je láska a nenávist jedno a totéž? je to možná jednodušší, než si vůbec naše vědomá mysl dokáže představit. většina z Vás vnímá lásku, jako něco úžasného a krásného, jako emoci, která vyvěrá ze srdce k druhým lidem, partnerům, přátelům, rodině ale láska je zároveň i nenávistí, protože láskou milujeme, milujeme druhé, chceme aby byli jen naši, máte potřebu je vlastnit, mít svým způsobem pro sebe a tady nastupuje stín lásky - nenávist...nenávist k druhým, ne ale skutečná nenávist projevující se naším chováním, to přichází až v pozdější fázi, s narůstající láskou a potřebou mít druhé pro sebe, začínáte skrytě nenávidět kohokoliv, kdo se přiblíží k vašemu partnerovi, jeho přátelé, známí, i lidé s nimiž přichází dnes a denně do styku v zaměstnání, Vy milujete ale zároveň vnitřně nenávidíte všechny kolem něj, začínáte je brát jako hrozbu vašeho vztahu, probouzíte v sobě strach ze ztráty jeho přítomnosti,a tím se láska stává nenávistí najednou, tedy 2 v 1.
Každá taková láska-nenávist vás čím dál víc nutí k vašemu strachu, k tomu se přidávají vaše negativní emoce - žárlivost, podezíravost, nedůvěra, ztráta kontroly nad vámi samotnými i partnerem, mohou nastupovat hádky, výčitky, žárlivé scény, "ale vždyť přece milujete" jak můžete zároveň i nenávidět?????? je to zase jen o majetnickém přístupu k lásce, k sobě samotnému, k partnerovi, k druhým, není ani výjimkou, když se tohle děje i mezi přáteli, kolegy...
Láska-nenávist přichází ale povětšinou i obráceně, kdy narazíte na člověka, který je vám od začátku nesympatický, nenávidíte na něm vše, ale stín nenávisti tedy láska i zde prostupuje, čím víc ho nenávidíte, tím více ho milujete a máte tendenci ho poznat, odkrýt jeho tajemství, jeho závoj, odhalit jeho slabé stránky. Čím větší jsou mezi vámi provokace, narážky, sarkasmy a střety, tím více pociťujete touhu lásky, a opět je láska a nenávist jedním a tytéž...
Stejné je to i po rozchodu, nenávidíte druhého, protože vám ublížil, ale přesto ho milujete, nedokážete na něj zapomenout, vyhýbáte se mu, utíkáte před ním, nechcete ho vidět, nekomunikujete s ním, milujete ho a nenávidíte zároveň, opravdu je láska a nenávist jedním a tím samým, nejsou to dvě rozdílné emoce, ani jedna vedle druhé, je to jedna a tatáž emoce, která v lidském světě funguje po tisíciletí, týká se to ale pouze závislé a pozemské lásky, bezpodmínečná láska totiž nenávistí není, nezná ji, je všudypřítomná, zasáhne každého v hloubi jeho srdce, je to láska kterou k nám promlouvá Bůh, je svobodná, neomezující, nevlastnící nemající čas ani hranice.
Pokud dospějete k bezpodmínečné lásce k sobě samým, k partnerovi, přátelům, lidem, přestanete si všímat rozdílů, všechny budete milovat stejně, přestanete je posuzovat, odsuzovat nebo hodnotit, budou pro vás těmi, přesně takovými jaké je vidí Bůh...
než však lidstvo dojde k tomuto poznání a pochopení bezpodmínečné lásky, prozatím bude stále ještě vnímat lásku pozemskou a nenávist jako jednu a tutéž emoci...dokud se neosvobodí z vlastních pout...

Merlin