JAKÝ BUDE ROK 2016?

15.11.2015 10:14

Blíží se nám konec letošního roku, pro někoho byl dalším ze zlomových. Pro jiné se otevíraly nové cesty, ale celkově se především řešila karmická minulost a to především v partnerských, rodinných i přátelských vazbách. Docházelo k náhlým ztrátám, k vyplavování karmických zdravotních obtíží k navazování nových vztahů, k mnoha možnostem a příležitostem. Vyplavovali se stará karmická témata k řešení. Nicméně nahlédněme, jaký že bude ten rok příští. Oproti tomuto osmičkovému roku (2+0+1+5=8) bude rok 2016 pod devítkovou vibrací (2+0+1+6=9). Bude rychlejším, dynamičtějším, neklidnějším a lehce stresujícím. Potvrzuje se to i z mých osobních výkladů právě pro tento rok. Více bude viditelná nervozita, náhlé zvraty, nečekané situace, náhlé a nepředvídatelné události, ale také bude docházet k přehodnocování vlastních plánů, úmyslů, postupů, jak dosáhnout kýžených cílů, jak dosáhnout svých snů. Budete donuceni přehodnocovat vše, čeho jste dosáhli v předešlých 2 letech, nebo čeho jste chtěli dosáhnout, koho jste poznali, potkali, nebo měli potkat, do jaké hloubky ovlivnil vaše postoje a názory, jaký měl pro vás význam, jaká otevřel vaše skrytá témata, poukázal na vaše nedostatky. 

Vibrační devítkový rok 2016 je o završení, o naplnění všech vašich předchozích plánů a úmyslů. Přináší s sebou tajemství, ale i vyplavování skryté temnoty v každém z vás. V tomto roce můžete mít pocit, že se vám ve všech oblastech, v situacích, v mezilidských, pracovních i finančních sférách jakoby vše "vymyká" kontrole, že nic nejde tak, jak chcete vy, jak jste si vše plánovali, ale tak jak je dáno osudem, což u těch, kteří netouží po zásadních změnách ani pokroku může vyvolat úzkost a neklid. Významem bude růst vlastního uvědomění, vědomí a osobní zodpovědnosti za své činy. V oblasti lásky a vztahů mohou zanikat definitivně nefunkční přátelské i partnerské vztahy, samozřejmě ty dlouhodobě stagnující, neposouvající se, nebo ty vztahy, kde došlo k završení a naplnění karmické minulosti. Ke slovu se častěji dostanou témata změn, lidé se mohou stěhovat, měnit zaměstnání, měnit své životní směry svých snažení nebo ztratit to, co pro ně mělo velkou cenu nebo na čem byli závislí či na čem příliš lpěli nebo tomu přikládali velký význam.
Lidé budou mít příležitost převzít zodpovědnost sami za sebe, za nějaký aspekt svého života, který si vždycky přáli pozměnit. Stejně tak ale tento rok přináší touhy po poznání, po hlubším pochopení sebe samých, po nahlédnutí do svého nitra. Lidé budou nuceni a tlačeni znovu si uspořádat své skutečné priority, znovu si sestavit své žebříčky hodnost, je to rok podněcování nových myšlenek, které se následně budou rozvíjet a růst v roce 2017 (roční vibrace 1 - začátky).
Také je rok 2016 více zaměřen na osobní a duchovní růst a rozvoj, a i když tato roční vibrace patří k těm nejobtížnějším, dává lidem příležitost něčemu novému se naučit, něco pochopit, vydat se po nových cestách a rozvinout více svou osobnost, být blíže k pochopení vlastního smyslu života.

Merlin