JAK ŘEŠIT OPRAVNÉ ZKOUŠKY VE SVÉM ŽIVOTĚ...

13.06.2013 12:35V tomto příspěvku se budu snažit ukázat na příkladech, jak můžete řešit dané opravné zkoušky, které vám umožní napravit chyby a omyly, které jste neustále opakovali ať už v rodinách, vztazích, s dětmi nebo v zaměstnání. Základem je Vaše přijetí toho, že jste vůbec tyto chyby opakovaly, odkud vlastně pochází daná příčina vašich neustále se opakujících se stejných situací, které Vás v životě potkávají. jejich pochopení a krokem k jejich nápravě, tzn. k vymazání těchto chyb. Nejčastěji se to odehrává ve vztazích, ve vztazích k dětem, partnerovi, rodičům nebo přátelům, obecně v mezilidských vztazích. Ať už se jedná o vámi zablokované emoce, které jste v sobě pomalu vstřebávali v dětství nebo o chyby z minulých životů, vždy jde jen o to, přijmout příčinu. V momentě, kdy jste schopni sami sobě přiznat toto vše, začnou vám přicházet další a další souvislosti, ne vždy a ne každý Vám na ně odpoví, jsou věci, na které máte přijít sami, jste duchovními bytostmi s mnoha schopnostmi, které ale díky vědomé mysli v sobě potlačujete. V momentě, kdy pochopíte a docvakne vám to, požádáte o pomoc, buď Boha nebo anděli nebo celé Univerzum. Za nějaký čas dostanete možnost přijmout do svého života opravnou zkoušku, která vám dá možnost vše co jste pochopili znovu prožít, zpracovat, a uzavřít. V dalším průběhu vaší životní nebo osudové cesty již na tyto situace budete pohlížet z nadhledem, z jiného úhlu pohledu, vaše emoce budou zpracované a strach již na vás nebude působit takovou měrou jako doposud, bude schopni se dle svého srdce, intuice v daných situacích správně, čestně a upřímně rozhodnout.
Uvedu pár příkladu k lepšímu pochopení, jak dané opravné zkoušky zvládnout......

Prvním příkladem je, že jsou ženy, kterým do života přicházejí buďto zadaní nebo ženatí muži, nebo naopak muži, kteří nedokáží opětovat jejich lásku.. Daná žena se zamiluje, ale po čase buďpartner odchází, nebo žena trpělivě čeká až přijde na řadu a bude první v jeho životě, v tu danou chvíli je pouze tou druhou, trpělivě čekající, kdy si na ni muž udělá čas, kdy se uvidí, neustále čeká na telefon nebo zprávu, je vděčná, ale přesto vnitřně nešťastná a nenaplněná, láska pro ni není energií, ale bolestnou přítěží.
Prvním momentem u těchto žen je pochopení, že vše co se jim neustále opakuje jsou situace pocházející ať už z dětství, kdy byla sama neustále odstrkována na druhé místo na úkor svého sourozence, byla tou horší, tou méně dobrou, méně krásnou a méně úspěšnou, byla opomíjena láska k ní a naopak upřednostňována láska k druhému. Tato bolest se v ní zakořenila, nastavila emoční blok, stejný blok ale může také pocházet z minulého života, kdy se naopak snažila být právě tou první a to za každou cenu, v tomto životě dostala možnost to napravit, přicházejí do života muži, kteří ji to zrcadlí, má možnost to změnit, uvědomit si sama sebe, lásku k sobě, odpustit a nevinit ani rodiče, ani ty muže, nebít obětí, nabít v sobě vlastní sebevědomí, sílu, krásu a lásku. 
A v momentě, kdy je schopna žena takto sebe přijmout, přichází opravná zkouška, přichází opět ženatý nebo zadaný muž, který ji učaruje, který ji pohladí slovem a daná žena stojí před svým vlastním rozhodnutím, buďto může znovu podlehnout danému muži, nebo se může jednoduše od tohoto muže odpoutat, už nemusí být jen tou druhou, protože pochopila proč daná zkouška přišla, ona přijala sama sebe ve své podstatě a lásce, má sebevědomí, umí se sama ohodnotit, má sebedůvěru a sebejistotu.
Řídí se svou intuicí a svým srdcem, má svou cenu. Muži upřímně vysvětlí a naznačí, že nechce být jeho milenkou ani potěchou v jeho problémech, odpoutá se od dané situace, od daného muže a odchází, protože ví, tato zkouška je úspěšně uzavřena a do jejího života vstoupí partner,pro kterého již nebude tou druhou....

Dalším příkladem je vztah s rodiči, od dětství se vás snažili zabezpečit, vést k blahobytu, materiálním hodnotám, k nesamostatnosti. Vy dospějete, avšak toto pouto, nedokážete přetnout, nedokážete se z něj vymanit, protože se cítíte slabí a neschopní cokoliv udělat sami, neumíte to, je to další emoce a váš rozvoj, který byl potlačován. pro rodiče jste stále jen dítětem, které není schopno nalézt svou cestu. Potkáte partnera, máte děti, ale síla bolku z dětství na vás neustále doléhá, rodiče se vám neustále vměšují do života,mají pocit vám radit, zabezpečovat vás i proti vaší vůli, ale nedokážete se jim vzepřít, protože jsou to rodiče, namísto toho potlačujete sami sebe. Může nastat okamžik, kdy váš partner toto již neunese a ze vztahu odejde, zůstáváte, tedy většinou ženy sami s dětmi a tady se projevuje blok znovu, přichází situace kdy máte možnost začít sami, odpoutat se od rodičů, ale chybí vám síla, jste pod jejich nadvládou. Na jednu stranu oceňujete jejich snahu a takřka ji i využíváte, ale na druhou stranu jste nespokojeni sami se sebou, jste nesamostatní. Pochopíte-li, příčinu, která vznikla v dětství, přijmete ji, odpustíte, nebudete obětí ani nebudete hledat viníky, přijmete fakt a sebepoznání, že jste schopni se osamostatnit, naleznete v sobě sílu, odvahu a víru, značně se zvýší vaše sebevědomí, které bylo na bodu 0, požádáte a opět přichází opravná zkouška.
Přijde situace, kdy opět budete vystaveni stejné konfrontaci s rodiči, opět se vám budou snažit vést váš život, ale vy máte možnost se rozhodnout, postavit se jim, říci jim pravdu, to co cítíte ve svém srdci. Jste schopni jim říci, že si vážíte jejich pomoci, ale že chcete začít sami, jinde, v novém bytě, nejste odkázáni na jejich materiální pomoc, jste dost soběstační k tomu, abyste to zvládli sami. Máte víru, že to zvládnete, protože v tomto momentě uzavřete nejen své bloky, ale v návaznosti na tom přijde i partner, který vám ve vašich začátcích pomůže. Vždy je to o vůli chtít napravit sebe sama, odpoutat se od manipulace, řízení a opakování stejných chyb.

Posledním příkladem je partnerský vztah, máte partnera, který vás okouzlil, jste s tím šťastní, cítíte k němu namísto lásky zamilovanost, vidíte ho jen v těch nejlepších barvách, plánujete, bavíte se, jste spontánní. Ale časem se začnou objevovat situace, které vám mohou připadat stejné, začnete je ve skrytu nebo i otevřeně srovnávat s předchozím partnerem, dostali jste zrcadlo svých emočních bloků, chyb a omylů. V dané chvíli si to ale nepřipouštíte, přicházejí na řadu namísto lásky chyby toho druhého, jeho nedokonalost, jeho majetnické sklony, žárlivost, nespolehlivost, přísnost atd. vyplavují se vám skrze partnera vaše emoce a chyby. Začínají se objevovat hádky, výčitky, případně i nevěra, útěk od problémů, které si ale vytváříte jen sami v sobě. přichází rozchod a s ním odloučení. Přijímáte roli oběti, znáte viníka, utápíte se v sebelítosti a křivdě, namísto toho abyste pochopili, že vás zastavilo Univerzum včas před další katastrofou. Pokud budete schopni přijmout, že vám tohle jen partner odzrcadlil, ukázal jak vy sami se díváte na sebe a na druhé, jak posuzujete druhé, přijmete své chyb, které se vám ve vztazích stali, začnete zjišťovat že jsou to právě tytéž chyby jako v předchozích vztazích, napište si je, udělejte si seznam, přijměte fakt, že se chcete změnit, že nejste obětí a není viník, začnete své chyby pojmenovat, najdete příčinu, kde a odkud vznikly, začnete si vážit sami sebe, sebe milovat a hledat nápravu, aby váš další vztah nebo uzdravení toho právě ukončeného mohlo proběhnout. Máte možnost se odrazit a jít dál.
Jako zkouška o kterou jste požádali přijde bud bývalý partner znovu, nebo nový, přijde nová možnost opravy vašich chyb. Už budete vědět, že ať staronového nebo nového partnera milujete z hloubi svého srdce, tedy stejně jako sebe, že můžete být s ním, ale i bez něj, nebudete mít potřebu jej svazovat, vlastnit, mít strach o něj, o jeho život, o vaše partnerství. Přijdou situace, kdy budete vystaveni emočnímu tlaku, ale budete vědět, že v dané situaci zachováte klid, rozvahu a budete se na daný problém dívat s nadhledem, protože jste pochopili, nebudete mít potřebu obviňovat, být obětí, hádat se nebo osočovat partnera, ale přijmete jeho názor, budete schopni říci i ten svůj a najít společnou cestu k řešení, budeme mít k sobě vzájemnou důvěru, bez předsudků, omezování, zrcadlení, budete schopni odpustit, schopni přijmout jeden druhého takoví jací jste......

Toto jsou některé příklady jak zvládnout dané opravné zkoušky, vše samozřejmě nejde hned, cesta k vlastnímu pochopení není krátkodobá, může se stát že i když vše pochopíte a přijmete, nemusíte být zákonitě ještě tolik silní tyto zkoušky zvládnout hned napoprvé, ještě nemusíte být připravení, neustále se tím učíte být sami sebou, milovat se, a to co se nepodaří hned není důvod k další bolesti, ale k další výzvě, k další zkoušce, k vaší síle, odvaze a vůli, vše má svůj čas a božské načasování, máte možnost se změnit a z těchto zkoušek si vždy odnést to důležité pro vás samotné. Univerzum je spravedlivé a vždy dostanete naloženo tolik, kolik můžete sami zvládnout.

Merlin