EXISTUJÍ JEN DOBŘÍ NEBO JEN ŠPATNÍ LIDÉ?

18.07.2013 09:22Včerejší moudro, jež jsem zde ueěřejnil, vzbudilo ve mě v reakcích zamyšlení nad otázkou jež byla položena: "Clovek je bud dobry, pozitivni a laskyplny, nebo spatny, negativni a plny sebelitosti , zloby a hnevu ... a to uz od nepameti , co zacal pouzivat "mozek"
Každý z nás se rodí se třemi základními vlastnostmi: "láskou, čistotou a nevinností", nic víc nic míň, tedy je jen lidskou bytostí - člověkem, v danou chvíli pozemského narození nemá žádné jiné emoce, ať už negativní nebo pozitivní, jen tyto 3 základní vlastnosti. Během svého pozemského života, vlivem rodiny, školství, zaměstnání, přátel či partnerských vztahů však získává další a další emoce, zkušenosti a poznatky, jež formují jeho charakterové vlastnosti, naučí se posuzovat a odsuzovat druhé, vnímat asvět kolem sebe takový jaký ho neustále vidí a začne škatulkovat lidi kolem sebe do určitých forem, přestane je vnímat jako lidské bytosti - jako člověka.
Jedni pro něj začnou být pozitivní, láskyplní, s činy jež jsou hodny obdivu, aniž by znal jejich pravou podtstatu, zda se jedná pouze o masku,nebo o jejich skutečnou vnitřní podstatu a druzí naopak jsou pro něj negativní, sebelítostiví, špatní a zlí, ale ve své podstatě jsou všichni opravdu jen lidmi, nejsou nadřazení ani podřazení mezi sebou.
I ti dobří, láskyplní a pozitivní mají své negativní vlastnosti, jež ale mohou skrývat a naopak ti špatní, zlí a negativní mohou mít právě ty pozitiva, které na nich ale nikdo nevidí, protože má zakódováno ve svém zkresleném, iluzorním pohledu právě jen to negativní. Stejně tak jako ti negativní mohou i ti dobří a pozitivní dělat stejné chyby, stejné omyly, ale přesto jsou stále jen a jen lidmi - člověkem. Naučili jste se škatulkovat, vnímat jen svůj pohled, posuzovat, odsuzovat a hodnotit, ale cožpak Bůh posuzuje, odsuzuje nebo hodnotí bytosti, jež sám stvořil k obrazu svému????
Vždyť i vrahové, pedofilové, zloději, korupčníci, násilníci nejsou špatnými lidmi jen proto, co dělají??? I oni se narodili jako čisté, láskyplné a nevinné bytosti, jako lidské bytosti, ale většinu zajímá spíše to, co udělali, než důvod proč tak učinili, co je k tomu dovedlo, jakou životní zkouškou či etapou si procházejí. Pro mnohé je to karmická zátěž z minulosti, kterou si mají v tomto životě odžít, tedy v minulosti např. hřešili, podváděli, okrádali a v tomto životě má přijít "trest", ale jak může přijít, pokud si stejnou situaci a svou roli neprožijí znovu???? Odsuzujeme jejich činy, skutky, vraha že zabil, zloděj, že okradl, násilník, že někomu ublížil, avšak v astrálních sférách duší, jsou již dávno před fyzickým životem uzavřeny dohody mezi dušemi, která jakou roli sehraje v následujícím pozemském životě, at už bude zabita, nebo zabije, at už bude okradena nebo ukradne, ať už někomu ublíží nebo jí bude ublíženo... Takový člověk prožívá daleko větší bolest než jiní, avšak stále je jen lidskou bytostí - člověkem......
Není třeba každého odsuzovat, posuzovat nebo škatulkovat proto, co činí v současném životě, on sám si tím způsobuje bolest, trauma, bloky a svůj trest, lidská spravedlnost tak jak jí vnímáme je mnohdy slepá oproti té božské, ta jediná je spravedlivá ve všech směrech a ke všem. 

Příklad:
Zloděj jde do nákupního centra, tam ukradne zboží, nebo okrade jiného člověka o peníze, podaří se mu utéct, ale stejně jeho popis je znám, vše je předáno policii. Většina z vás vidí jen to, že zloděj něco nebo někoho okradl, ale už málo z Vás si položí otázku, proč to udělal??????? Jaké důvody ho k tomu vedly???? Co když zrovna neměl na jídlo, nemohl sehnat práci i když se snažil, ale vzhledem ke své trestné minulosti mu nikdo nevěří, nechtěl žebrat a tohle je pro něho jedinou možnou variantou jako peníze sehnat? Co když zrovna ten kdo byl okraden, okradl jiným způsobem druhého a nyní se dočkal pouze jen své "boží spravedlnosti?" Odpovědí je vždy spousta, ale každý a většina si vždy vybere jen tu jednu...tu která odsoudí, zaškatulkuje a vyvolá negativní emoce, ale jen to vypovídá o tom, jak sami sebe hodnotíme uvnitř, zda naše Ego není příliš silné, zda sami sebe vnitřně o něco neokrádáme, neposuzujeme, nebo neodsuzujeme sami sebe a druhé...Každý má možnost než vyřkne tato slova zadívat se do svého nitra, protože tam najde vždy odpověď.

A pokud budete srovnávat lidskou říši s tou zvířecí a říkat, že zvířata tohle nedělají, pak vězte, že i ve zvířecí říši je to obdobné, i zvířata mají duši, i zvířata si navzájem kradou kořišst, silnější útočí na slabšího, po nebo při páření jeden druhého zabije, např. tarantule nebo kudlanka, slabší má vždy nižší šance na přežití než silnější, stádo obětuje jednoho či dva, aby přežilo. Cožpak to není podobné jako u nás, u lidí ve vztazích, v rodinách, v našich životech???Jsou to jen faktory, které nevnímáme, protože jsme plně zasaženi tím co se děje v naší lidské říši, a to se považujeme za vrchol všeho, za vrchol potravinového řetězce.
Zvířecí i lidská říše je si v mnohém podobná, aniž to tušíme, jen zvířata neposuzují, neškatulkují, pouze jen obětují, zabijí nebo nechají zabít, okradou nebo nechají se okrást...

"NA SVĚTĚ OPRAVDU NEEXISTUJÍ JEN DOBŘÍ NEBO ŠPATNÍ LIDÉ, ANI DOBRÁ NEBO ŠPATNÁ ZVÍŘATA, BUĎ JSOU TO JEN LIDÉ NEBO JEN ZVÍŘATA..."

Vše ostatní je jen na nás samotných jak hodnotíme, posuzujeme a odsuzujeme sami sebe, vidíme to jen na druhých...vidíme tak sami sebe...

Merlin