DNEŠNÍ EZOTERNÍ SVĚT Z POHLEDU MERLINA

24.08.2013 09:45


Kdybychom přečetli všechny ezoterní a duchovní knihy, které jsou na trhu, strávily bychom jen čtením více jak čtvrtinu svého života a přesto bychom nebyli o nic víc moudřejší než jsme teď.
Čím více dychtíme po čtení těchto knih, tím více se snažíme vnímat každé napsané slovo a mnohdy nám uniká to podstatné, to skryté mezi řádky. Ezoterní svět tak jak je vnímán dnes se změnil k nepoznání, snaží se o vývoj o moderní vývoj a směr a přesto je stále stejný ezoterní svět, jaký tu byl po celá tisíciletí, jen autoři duchovních a ezoterických knih vylepšují a doplňují jejich obsah, je mnoho titulů, rad a návodů pro šťastnější a spokojenější život, lásku, tvorbu hojnosti v mnoha podobách, tvorbu peněz, vysílání přání, astrologie, numerologie a mnoho dalších ale přesto jsou to stále jen knihy. Někdy autoři složitě vysvětlují duchovní i ezoterní principy a namísto pochopení lidí přichází vnitřní zmatek a chaos, protože v knihách často chybí odpovědi na otázky lidí, kteří teprve hledají svou duchovní cestu nebo na ni teprve nastoupily a o mnohém ani nevědí, nemají zkušenosti, a je v celku jedno zda se jedná o ty kteří hledají sami sebe nebo o začínající věštce, vědmy, čaroděje, čarodějky, kartářky nebo kartáře. Čerpají tak informace, které povětšinou nechápou, ale odpovědi nedostávají, protože v knihách nejsou... Vysvětlení je totiž jedna věc, nicméně samotné pochopení je věcí druhou. Další oblastí jsou knihy a návody o magii - dokonce i černé, věštění, výkladu karet, numerologii, astrologii, aniž by vlastně autoři sami uvažovali o tom, že všechny tyto schopnosti jsou darem, nedají se naučit nebo pochopit vědomou myslí, jsou to schopnosti, které v sobě člověk intuitivně cítí již od dětství, avšak právě ze zvědavosti se rodí nejvíce trápení a problémů, protože člověk za pocitem vlastní dokonalosti a vyrovnání se druhým mnohdy hltá tyto rady a návody, chce se učit a ujistit sám sebe, že je schopen zvládnout některou z daných oblastí, nicméně pokud je to pouze přes vědomou mysl a ego, žádný přínos mu to však nedá, naopak může uškodit sobě nebo druhým v domnění že koná dobro.
Duchovní schopnosti jsou opravdu darem, každý má své poslání i úkol, ale ne stejný jako druzí. Dnešní ezoterní svět jak ho vnímám já je plný bahna, špíny a zneužívá se "většinou zasvěcených" jen k vlastnímu pocitu důležitosti, ega, úspěchu, prospěchu a uznání... Mnozí ezoterici mezi sebou doslova vedou skrytou válku o to, kdo je vlastně nejlepší, rodí se komunity, ezoterní společnosti, kurzy, semináře, webináře, bojují mezi sebou o to , kdo získá nejširší okruh klientů, kdo bude mediálně známější a tím se jen posiluje a roste nenávist, závist, pomluvy a zlo v jejich řadách. Čím dál víc roste strach, že jim druzí - "TI ÚSPĚŠNĚJŠÍ" vezmou klientelu a tento strach se tiše plíží jako černá smrt, mnozí ezoterici v domnění že se napojují na anděly nebo vyšší astrální sféry spíše přijímají informace z těch hrubých, nízkých a temných a mnohdy ani sami nevědí odkud jim vlastně informace přicházejí, protože Temnota se dokáže lstí vydávat i za světlo. Jiní naopak vědomě a cíleně manipulují a zneužívají důvěřivosti klientů ve svůj vlastní osobní prospěch a uznání, obohacení a ze strachu, že když své poslání a dary přesunuly do roviny "podnikání", nebudou mít na placení nájmů, hypoték, splátek atd a o to více je potom tento strach žene a pohlcuje, a oni se za každou cenu snaží nasbírat co nejvíce klientů, zvedají ceny za své služby a stávájí se tak sami otroky a loutkami Temnoty, která je ovládá skrze jejich vlastní strach o dostatek...
Staré kořeny ezoteriky od dob druidů, mágů a věštců potemněly ještě více a proto je dnešní ezoterní svět jako celek přesně takovým jakým je a kam směřuje... protkaný zlem, manipulací, falešnými iluzemi, napadáním, osočováním a mnohdy i černou magií namířenou proti druhým ezoterikům. U mnohých takových dojde k pozastavení jejich činnosti, ztrátě klientů, svých schopností, k zastavení v podobě nemoci nebo nehody, aby pochopili, že své schopnosti zneužívají a využívají jinak, než jak byli dány, mnozí odhalí svou pravou tvář, nebude možné se již díle schovávat za maskou toho, kdo káže druhým vodu a sám pije víno. Lidé přestávají věřit po mnohých špatných zkušenostech a doplácejí ale na to i ti, jež své poslání berou skutečně jako dar Vesmíru, proto se dnešní ezoterní svět více noří do dalšího bahna...
Očištění ezoterního světa však přijde náhle a nečekaně již teď se to postupně začíná dít, pro mnohé to bude bolestné a trpké prozření. Další součástí jež má dopad na ezoterní svět jsou média a především "SOCIÁLNÍ SÍTĚ", kde se doslova každou vteřinu vynořují nové příspěvky, články, citáty, videa ať už sdílené nebo okopírované, lidé mnohdy sdílejí, aniž by se hlouběji zaobírali významem nebo zamyšlením, nechápou pravý význam a pak komentují něco čemu vlastně ani nerozumějí, jiní naopak dávají LIKE jen proto, protože se jim líbí hezký obrázek, ale význam to má stejný, bojí se ve svých komentářích vyjádřit své vlastní pocity a názory z odsouzení druhými nebo vlastního zesměšnění a odhalení svého vnitřního "JÁ"... i na sociálních sítí se ezoterní svět stává jen falešnou iluzí, za kterou se mnozí skrývají, mnozí na svých stránkách zveřejňují a doslova zahlcují ezoterními a duchovními příspěvky aby sami sebe zviditelnili jako láskyplné, pozitivní a chápající, souznějící s Bohem, anděly, Vesmírem. Jiní si zase ezoterní svět pletou se seznamkou.
Ezoterní svět je stejně zkaženým jako je zkažený dnešní světový systém, jsou v něm však výjimky, kteří své poslání naplňují, ale jejich identita přesto že jsou populární zůstává skrytá a skromná, stejně tak jak to bývalo u velkých mistrů, učitelů, mágů, proroků, kartářů po celá staletí, žijí normální život,mají svá zaměstnání, děti a přesto jsou těmi, jež naplňují svá poslání, váží si svého života, darů, schopností, lásky a vděčnosti Vesmíru, který jim vše toto dal.
Tak jako po celá tisíciletí bojuje temnota se světlem, tak i v dnešním ezoterním světě tomu není jinak, jsou tu oba protipóly, ale tak jako vždy dobro a světlo zvítězilo, tak i v brzkém období bude přicházet nové pročištění celého ezoterního světa a dotkne se všech, kteří jednají nečestně a nepoctivě, dojde k prozření a tam kde vládné iluze a lidská slepá spravedlnost zavládne boží spravedlnost Vesmíru. právo pomáhat budou mít ti, jež svých darů a schopností využívají v souladu s Vesmírnými zákony, ti jež je nezneužívají ve svůj vlastní prospěch a nesnižují se na úroveň obchodníků s osudem druhých, ti jež nejednají v rozporu a ovládaní svým egem a strachem o budoucnost.
Jsem si vědom, že tento příspěvek může vzbudit nenávist u těch, jež vyplňují řady ezoterního světa, ale jen těch, jež jsou si svých činů vědomi, mohou mne osočovat z černé magie, ale přesto i nadále zůstanu a vytrvám ve svém poslání, jehož součástí je nejen pomoc druhým, ale i sjednocování dobra a boji proti temnotě ve svých vlastních řadách....

Merlin