DLOUHODOBÍ ÚBYTEK ENERGIE MŮŽE ZPŮSOBOVAT TAKÉ KLETBA, UHRANUTÍ NEBO UŘKNUTÍ

28.06.2013 06:51

Zdá se vám, že u vás často, opakovaně či dlouhodobě dochází k úbytku vašich sil a energie? Že již ráno se probudíte vyčerpaní, unavení a stěží zvládnete celý den ať už v zaměstnání, škole, doma či v partnerském vztahu? Příčinou nemusí být jen zátěžové a negativní situace během dne, které z vás odčerpávají životodárnou energii, ani lidé ve vaší blízkosti, energetičtí upíři, ale příčina může mít daleko hlubší význam, než si Vy sami dokážete připustit.
V mnoha případech, které nejsou žádnou výjimkou se totiž můžete dostat do stavu, který u vás vyvolává uřknutí, uhranutí či dokonce kletba. Ano je to tak. Mohla se vám stát situace, kdy jste někomu vědomě nebo dokonce nevědomě ublížili, ať už slovem, nějakým činem nebo byť i pouhou myšlenkou a dotyčný nebo dotyčná se vám snažila za váš čin pomstít a touto pomstou vznikají právě výše zmiňované jevy jako je uřknutí, uhranutí či kletba. Stejně tak jako slovo je energií, tak i samotná myšlenka na pomstu, pokud ji dotyčná osoba k vám vyšle za účelem poškodit vás, abyste v životě neměli štěstí, lásku partnera, nedařilo se vám v zaměstnání, či osobním nebo rodinném životě, stačí byť jen na malou chvíli tuto myšlenku vyslat, dát ji příslušnou dávku negativní a temné energie a zmiňované jevy jsou na světě, které jako neviditelné telepatické mosty doputují do vašeho vědomí, do vaší mysli a začínají vám způsobovat problémy. V některých případech to nemusí být jen pomsta, ale také např. závist, že máte skvělého partnera, jste krásní, úspěšní, máte spokojený vztah, dostatek financí, dobré zaměstnání nebo co je dnes velmi patrné, jste na vyšší duchovní úrovni než druzí. Dnes se také často a více objevuje, kdy někteří ezoterici, tedy hlavně léčitelé, věštci, čarodějky a mágové praktikují tyto formy proto, aby měli neustále stejnou klientelu, tedy pojistí se, že pokud vám zasadí tyto jevy do vaší mysli, váš život se změní k horšímu a Vy máte neustálou potřebu k nim chodit na čištění, karty, žádat o konzultace či jiné prostředky jak vám mohou pomoci, bohužel to není již ojedinělý jev, ale je to skutečností.
Jiné varianty hlavně kletby se mohou s vámi nést po generace, kdy byl jeden člen vaší rodové linie proklet tak, aby každý další z jeho větve byl stejně postižen a napaden, tedy po celé rodové linie dokud nepřijde někdo, kdo tuto kletbu zruší.

Jak se projevuje uřknutí nebo uhranutí?
Slovem uřknutí, resp. uhranutí se označuje negativní ovlivnění lidí, blízké fenoménu prokletí nebo očarování. Nejde však o působení verbální, jako u ostatních forem, ale vizuální, a nejde také o jednání záměrné, plánované. Obvykle jde o působení osoby, která postiženého nenávidí nebo mu závidí, a nedokáže ovládnout a skrýt své emoce. Dá je najevo „zlým“, pronikavým, uhrančivým, ale především dlouhým pohledem, který v druhé osobě vyvolá dlouho trvající nepříjemné pocity, např. slabost, nevůli, strach z příštího setkání event. až paniku. 
Uřknutí, přetrvává delší dobu, projevuje se bolestí hlavy, pocitem nemoci, zvracením, průjmem, hubnutím i neúspěchy v životě. Věří se také, že lidé, kteří někoho uřknou, mají čarodějné, magické vlastnosti. Na ochranu proti nim se doporučují amulety, různé rituály, třeba odplivnutí, umytí a pod., nebo má pomoci modlitba ke svatým. Nenávistná osoba vaši energii odčerpává a svou zlou energii vložila do vaší aury nebo čaker, a tak blokuje příjem zdravé energie. Mluví se i o magii, čarodějnictví. Se strany aktivní osoby nemusí jít o zlobu, ale často jde o zvýšený zájem nebo o závist. Závidět lze bohatství, úspěch, moc, krásu, partnera a pod. Svůj podíl na uřknutí má i vnímající strana. Může jít o citlivou osobu, která má z druhé osoby z určitých důvodů strach anebo ji nenávidí. Může to být předchozí špatná zkušenost, nezvyklá nepříjemná situace, vlastní pocit viny a jiné faktory, které zvyšují sugestibilitu a paranoidní vnímání citlivé osoby. Uřknutí může mít nejen formu slovní, myšlenkovou ale-i formu písemnou, jako jsou anonymní výhrůžné dopisy, telefonáty a v současné době také častěji sms zprávy a emaily.

Jak se projevuje kletba?
Kletba se projevuje na všech rovinách života postiženého čím dál více, neboť jeí povahou je šířit se jako rakovina a zhoršovat se. V počátečním stádiu se může tvářit jako příznaky běžného stresu, nervozita nebo jiný zdravotní problém. V konečném stádiu nebo když jde o působení zlovolných bytostí jsou potom příznaky takové, že z nich člověka mrazí. Jedním z nejtypičtějších symptomů bývá, že se u postiženého rozvine vleklý zdravotní problém záhadného původu, který nereaguje na žádnou klasickou léčbu. Jindy se vůbec nedaří nalézt příčinu obtíží. Přestože byly vyzkoušeny různé druhy terapie, dostavuje se jen dočasná úleva a potíže vracejí, jakoby odnikud. S druhým nejtypičtějším projevem působící kletby nebo jiného druhu špatné energie při spánku a usínání, mnohdy i nespavost jako taková. Nepříjemné úzkostné sny, někdy až ve formě nočních můr mohou obsahovat důležitá sdělení o probíhajícím dění a ukazovat na původce – bohužel si je dotyčný typicky nepamatuje. V extrémním případě dochází k porušení spánku a denního rytmu, kdy nespavost dále ochromuje postiženého a přináší tělesné chřadnutí, způsobené neschopností těla se zregenerovat během odpočinku.
Třetí skupinu tvoří vjemy psychické a celkový duševní stav. Není neobvyklé, že více citliví nebo intuitivní lidé sami hovoří o tom, že mají pocit cizorodé přítomnosti ve svém okolí nebo se jim stávají různé nezvyklé příhody – praskání obrazů nebo ztráta osobních ochranných předmětů, dlouhodobé a vleklé únavě, ztráty chutě do života, nespokojenost se svým životem, pocit oddanosti a odevzdání, stres, deprese dlouhotrvajícího rázu. Lidé často propadají úzkosti a pocitu všeobecného ohrožení, který bývá velice zhoubný.

Jak se postavit uřknutí, uhranutí či kletbě
Prvním důležitým zamyšlením je pokusit se datovat, kdy naše potíže začaly. Položme si otázku, zda si z té doby vybavujeme nějaké nepříznivé okolnosti, situace nebo osoby. Většina lidí si je velmi dobře vědoma potenciálního nebezpečí a nakonec se i snadno dobereme jejich zdroje. Diagnostika kletby od profesionála má tu výhodu, že čaroděj okamžitě rozezná i přítomnost negativních bytostí, porušení jemnohmotného těla atd., kterého si laik nemusí být vůbec vědom. Bohužel většina postižených se rozhodně vyhledat pomoc až ve fázi, kdy je kletba v plné síle a její odstranění a plné zotavení jsou již záležitostí měsíců, ne týdnů. Závažnosti postižení odpovídá doba zotavení. Pokud člověk vlivem kletby přišel o práci, vztah nebo majetek, jsou tyto škody většinou již nevratné - jedinou šancí je začít znovu a jinak.
Častěji se setkávám s tím, že černá magie funguje jako rakovina: lidé zkrátka nechtějí věřit tomu, že ji mají, takže často něco podniknou až v hodině dvanácté. V situaci, kdy je klient dlouhodobě bez práce, přišel o rodinu, má chatrné zdraví a ztrácí chuť do života, typicky shledáváme, že daný vliv v jeho životě působí už řadu měsíců, někdy dokonce let.
Některé typy špatné energie nejsou tak silné, ale působí velmi vlekle, takže si často postižený ani neuvědomuje, že s nimi žije. Většinou je označujeme jako „smůlu“. Když se člověku nedaří v žádné oblasti života přes soustavné úsilí, stále se dostává do problematických situací a vztahů, nemůže najít vhodného partnera – v lidové americké magii se hovoří o „zkřížení cesty“, což je výraz, mající svůj původ ve starobylé africké magii, kde se kříž používá k vytvoření bloku a utrpení. Takové nepříjemnosti lze považovat za slabší formu kletby. 

Vždy je důležité vyhledat pomoc toho, kdo je schopen ať už uřknutí, uhranutí či kletbu sejmout, nečekejte až do chvíle, kdy váš život zcela pozbývá jakýkoliv smysl a máte jediné východisko z této situace a to ukončením svého útrpného stavu sebevraždou. Stejně tak jako cokoliv jiného, i uhranutí, uřknutí či kletba se dá odstranit. Jen je důležité pochopit zda se jedna o momentální úbytek vaší životodárné energie nebo je to zapříčiněno dlouhodobě a neustále se opakujícími stejnými jevy....

Merlin