CO JE PŘÍČINOU NAŠICH ZKLAMÁNÍ?

06.06.2013 06:36

Jaká je příčina našich častých zklamání? Proč nedosáhneme svého vytouženého cíle? Proč nemáme partnera, jakého si přejeme? proč se k nám nevrací partner, který nás opustil? Vysněné zaměstnání? Finanční jistotu?
To jsou otázky, které mi častěji pokládají lidé při konzultacích, není vždy jednoduché ihned na dané otázky, a také volím co nejšetrnější způsob sdělení odpovědi, teprve mnohdy rozklíčováváním daných okolností se dostáváme k příčinám proč se nám tohle děje a proč jsme zklamaní. 
Hlavními příčinami našeho zklamání bývají netrpělivost, přílišné chtění, očekávání a lpění na výsledku, iluze jež si o mnohém vytváříme. Ale nejdůležitější příčinou zklamání jsme my sami, příliš od sebe očekáváme, protože žijeme v iluzi a klamu, že to tak po nás chtějí ostatní, stejně tak jako oni, i my nakonec očekáváme, soustřeďujeme se na to, abychom byli lepšími, příliš se kontrolujeme, namísto toho, abychom jednali dle své intuice a spontánně, vždy%t kdo z vás nezažil chvíle, kdy "udělal jen tak něco," bez toho aniž by za to očekával pochvalu, uznání, respekt?
Ve vztazích očekáváme příliš od svého partnera, toužíme po dokonalosti, a iluzorním ideálu, který jsme si vysnili a dnes také hodně oblíbené vysílání svých přání Univerzu, tedy zákonu Rezonance. Píšeme složité přání, jaký by měl být náš partner, klademe do seznamu přílišné nároku, právě proto aby nám splňoval naše představy a iluze, to co sami v sobě postrádáme. Přání odešleme Univerzu a začneme očekávat, avšak s přibývajícími týdny začneme pochybovat, proč se to ještě nestalo, s měsíci už propadáme panice a nakonec přijde právě zmiňované zklamání, protože se to nestalo, stejné je to i u nového zaměstnání či finanční jistoty, příčina je ale zase a jen u nás, nejen přílišné očekávání, ale i lpění na výsledku nás namísto urychlení spíše zpomaluje, náš partner, zaměstnání, finance, sen se pomalu vytrácí.
Abychom předcházeli zklamáním v našich životech, přestaňme očekávat, nelpěme na výsledku, nechme všemu volný průběh, odpoutejme se od výsledku, jiný recept na tohle neexistuje...
Vždy když vyšleme své přání nebo myšlenky na změnu v našem životě, jen poděkujme, protože již v tu chvíli Univerzum již zná výsledek a my pouze odpoutáním se od očekávání a svou trpělivostí dosáhneme svého cíle.
Přestaňme očekávat od sebe samých, že dnes jsem takový a zítra se změním, odpoutejme se od potřeby mít vše pod kontrolou včetně sebe sama, přestaňme očekávat vše i od druhých, oni nejsou povinni naše očekávání plnit, neklaďme si příliš vysoké cíle, cesta každého z nás je dána, nelze její základ změnit.
přílišné očekávání totiž budí strach a strach budí nejistotu, a čím více očekáváme, tím větší je naše obava a nejistota. Přestaňme očekávat od našich dětí, že budou lepší než my, že budou lepší než ostatní, nejen, že se vyhnete zklamání, ale také předejdeme nezdravé soutěživosti nejen mezi našimi dětmi, ale dětmi všeobecně.
Přestaňme, očekávat, zda se k nám vrátí partner at už ve vztazích nebo manželství, pokud vaše osudová cesta nejen karmicky není naplněna, vrátí se..
Učme se více trpělivosti, neočekávání výsledku, nelpěme na tom, co nás již nikam neposouvá, nevede na tom co nás spíše brzdí než posouvá vpřed, opět se vyhnete zklamaní...
je to vše o vašem přístupu k sobě samým, životu i druhým...

Merlin