BOŽSKÉ NAČASOVÁNÍ

14.07.2013 20:37Jistě měl každý z vás někdy své sny a přání, které jste chtěli, aby se vám splnili? Každý z vás po něčem nebo po někom toužil, chtěl něco získat a mít u sebe, chtěl nalézt své vlastní štěstí? Své přáni jste si buď vyslovili v duchu nebo nahlas, ale pak najednou po nějaké době jste zjistili, že se to nesplnilo a přišlo zklamání....
Ale vše se děje přesně tak jak má, a o tom je "božské načasování", vlastně vše co si kdy přejete ve prospěch svůj, ale i zároveň druhých se splní, splní a přijde v pravý čas, v ten pravý okamžik.
Každá vaše myšlenka, stvořená ve vašem podvědomí a přenesená do vašeho vědomí je vlastně přáním a modlitbou, které k vám přijde v momentě, kdy se plně vzdáte svého očekávání výsledku, právě v ten pravý čas a často, když to nejméně čekáte se vyplní. O to větší máte potom radost ve svém srdci, cítíte se šťastní, že se vše vyplňuje tak jak má. I tohle je božské načasování.
Aby mohla být vaše modlitba vyslyšena, je často nutná řada akcí a reakcí, zvláště v případě, týká-li se věc více lidí. Tomuto fenoménu se říká "Božské načasování" a podobá se fázím, které jsou nutné k tomu, aby vyklíčilo semínko. Ano, tento proces se do určité míry dá urychlit, ale přesto existuje jak pro modlitby, tak pro rostliny inkubační doba, než se objeví v materiální formě.
Mějte prosím trpělivost a pečujte i nadále o to, po čem toužíte, s láskou a podporujte to pozitivním myšlením a inspirovanými činy. Uvědomte si, že vaše modlitba se materializuje už ve chvíli, kdy čtete tato slova. Božské načasování se postará o to, aby se vaše přání splnilo v pravý okamžik. Někdy si tuto skutečnost uvědomíte až zpětně, poté, co se vaše přání materializuje. Budete-li však mít víru, pochopíte tuto pravdu už nyní.

Merlin